"capture" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"capture" Türkçe çeviri

EN capture
volume_up
{isim}

capture (ayrıca: hit, seizure)
To print the computer screen, see Take a screen capture (print your screen).
Ekran görüntüsü yakalama (ekranınızı yazdırma).
Under Audio device, click the audio capture device that you want to use.
Ses aygıtı altında, kullanmak istediğiniz ses yakalama aygıtını tıklatın.
This is referred to as taking a screen shot or screen capture.
Buna ekran resmi alma veya ekran yakalama adı verilir.
capture

"capture" için eşanlamlılar (İngilizce):

capture

Türkçe' de "capture" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishNormally the enemy pawn would evade capture (remember, pawns attack on the diagonal).
Normal olarak rakip piyon alınmaktan kaçar (unutmayın, piyonlar çapraz alırlar).
EnglishIt's also possible to capture a specific active window when you press PrtScn.
PrtScn tuşuna basarak belirli bir etkin pencereyi de yakalamak mümkündür.
EnglishTo print the computer screen, see Take a screen capture (print your screen).
Bilgisayar ekranını yazdırmak için bkz. Ekran görüntüsü yakalama (ekranınızı yazdırma).
EnglishUnder Audio device, click the audio capture device that you want to use.
Ses aygıtı altında, kullanmak istediğiniz ses yakalama aygıtını tıklatın.
EnglishYou can change the resolution for photos and videos that you capture with your LifeCam.
LifeCam ile yakaladığınız fotoğrafların ve videoların çözünürlüğünü değiştirebilirsiniz.
EnglishCapture up to 30 frames per second, which means the video images you see are smooth and seamless.
Arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmak için 1.3 megapiksel fotoğraflar çekin.
EnglishIf you don't want to capture the screen shots along with the click information, select No.
Tıklatma bilgisinin yanı sıra ekran görüntülerini yakalamak istemiyorsanız, Hayır'ı seçin.
EnglishYou can then paste the screen capture into a document, e‑mail message, or other file.
Yakaladığınız görüntüyü bir belgeye, e‑posta iletisine veya başka bir dosyaya yapıştırabilirsiniz.
EnglishAfter you capture a snip, tap or click the Save Snip button.
Bir ekran alıntısı yakaladıktan sonra Ekran Alıntısını Kaydet düğmesine dokunun veya tıklatın.
EnglishThis is referred to as taking a screen shot or screen capture.
Buna ekran resmi alma veya ekran yakalama adı verilir.
EnglishException: pawns capture enemy pieces by moving diagonally.
Özel durum: piyonlar rakip taşları çapraz olarak alırlar.
EnglishThey also have the ability to capture information on your PC and damage or delete that information.
Ayrıca bilgisayarınızdaki bilgileri yakalayabilir ve bu bilgilere zarar verebilir ya da onları silebilirler.
EnglishYou can use a video capture card to display or record video from sources such as VCRs and camcorders.
VCR ve kamera gibi kaynaklardan video görüntülemek veya kaydetmek için video yakalama kartı kullanabilirsiniz.
EnglishAuraVision VxP500 Compatible Video Capture Adapter
AuraVision VxP500 Uyumlu Video Yakalama Bağdaştırıcısı
EnglishThis is called a screen capture or screen shot.
Buna ekran yakalama veya ekran görüntüsü adı verilir.
EnglishYou can capture the following types of snips:
Aşağıdaki ekran alıntısı türlerini yakalayabilirsiniz:
EnglishTap or click the window you want to capture.
Yakalamak istediğiniz pencereye dokunun veya tıklatın.
EnglishThis is a great way to capture photos of landscapes and other subjects that are too large for a single photo.
Bu, tek bir fotoğraf için çok büyük olan manzaraların veya diğer konuların fotoğrafını çekmenin harika bir yoludur.
EnglishCapture comments and changes on one doc
Bir belgedeki yorumları ve değişiklikleri yakalayın
EnglishWhen you capture a snip from a browser window and save it as an HTML file, the URL appears below the snip.
Tarayıcı penceresinden bir ekran alıntısı yakalayıp HTML dosyası olarak kaydettiğinizde, ekran alıntısının altında URL görünür.