EN

back {isim}

volume_up
back (ayrıca: hind)
Arka başparmak düğmesini basılı tutun
Arka başparmak düğmesini tıklatın
However, if there are two recordings scheduled back to back, and you have only one TV tuner, a recording conflict may occur.
Ancak, arka arkaya iki kayıt zamanlanmışsa ve yalnızca bir tek TV tarayıcınız varsa, kayıt çakışması meydana gelebilir.

Türkçe' de "back" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishYou can back up files to an external hard disk, a DVD or CD, or a network folder.
Dosyaları dış sabit disk, DVD veya CD ya da ağ klasörüne yedekleyebilirsiniz.
EnglishIf you want to come back to your unsaved theme later, make sure you save it.
Kaydedilmemiş temanıza daha sonra dönmek isterseniz, temanızı kaydetmeyi unutmayın.
EnglishClick Back to Gallery to automatically save the changes to your picture.
Değişiklikleri resminize otomatik olarak kaydetmek için Galeriye Dön'ü tıklatın.
EnglishWhen you turn System Protection back on, new restore points are created.
Sistem Koruması'nı yeniden açtığınızda, yeni geri yükleme noktaları oluşturulur.
EnglishFor information about backing up data, search Help and Support for "back up."
Verileri yedekleme hakkında bilgi için, Yardım ve Destek bölümünde "yedekleme" aratın.
EnglishDon’t just think about neck, arm, and back health when you are at the office.
Ofiste ergonomi, yalnızca boyun, kol ve sırt sağlığınız hakkında değildir.
EnglishThis version of the Player does not permit you to back up your media usage rights.
Player'ın bu sürümü medya kullanım haklarınızı yedeklemenize izin vermez.
EnglishBefore you begin, you should back up your programs, files, and settings.
Başlamadan önce, programlarınızı, dosyalarınızı ve ayarlarınızı yedeklemelisiniz.
EnglishYou'll need to back up your files and then restore them after installation is complete.
Dosyalarınızı yedeklemeniz ve yükleme tamamlandıktan sonra geri yüklemeniz gerekir.
EnglishYou might want to turn off all add-ons, and then turn them back on only as you need them.
Tüm eklentileri kapatabilir yalnızca gerek duyduğunuzda etkinleştirebilirsiniz.
EnglishYou should regularly back up the content that you store on the services.
Hizmetler üzerinde depoladığınız içeriği düzenli olarak yedeklemeniz gerekir.
EnglishThe wizard will back up your files and settings, which may take an hour.
Sihirbaz dosyalarınızı ve ayarlarınızı yedekler; bu işlem bir saat kadar sürebilir.
EnglishYou can move e‑mail messages from the Junk e‑mail folder back to your Inbox.
E‑posta iletilerini Önemsiz e‑posta klasöründen yeniden Gelen Kutunuza taşıyabilirsiniz.
EnglishIf you removed a gadget from Sidebar and want to add it back, follow these steps:
Aracı Kenar Çubuğu'ndan kaldırdıysanız ve tekrar eklemek istiyorsanız, bu adımları izleyin:
EnglishIf you turn a system icon off, you can always turn it back on later.
Bir sistem simgesini devre dışı bırakırsanız, daha sonra etkinleştirebilirsiniz.
EnglishIf you removed a gadget from the desktop and want to put it back, follow these steps:
Bir aracı masaüstünden kaldırdıysanız ve geri koymak istiyorsanız, bu adımları izleyin:
EnglishTo set Internet Explorer back to the default security level, click Default level.
Internet Explorer'ı varsayılan güvenlik düzeyine ayarlamak için Varsayılan düzey'i tıklatın.
EnglishIf you want to run a scan right away, go back to the Home tab and click Scan now.
Hemen bir tarama çalıştırmak istiyorsanız, Giriş sekmesine geri dönüp Şimdi tara'yı tıklatın.
EnglishWe’ve got your back when it comes to protecting your account from fraud.
Hesabınızı dolandırıcılığa karşı koruma söz konusu olduğunda arkanızdayız.
EnglishOn the next screen, tap the forward or back arrow to select the level you want to play.
Sonraki ekranda, oynamak istediğiniz düzeyi seçmek için ileri ve geri oklarına dokunun.