"Away" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Away" Türkçe çeviri

TR
TR
TR
EN

Away

volume_up
Your computer must be turned on or in Standby, Away, or Hibernate mode to successfully record a show.
Bir programın başarıyla kaydedilebilmesi için bilgisayarınız Açık, Bekleme, Dışarıda veya Hazırda Bekleme modunda olmalıdır.
Stay cool and comfortable with component placement and airflow design that’s just right when you’re traveling or working away.
Seyahat ederken veya dışarıda çalışırken hava akışı tasarımıyla her şey yolunda.
But, if you’re going to be away from your PC for a long time, you might want to turn it off completely.
Ancak, bilgisayarınızdan uzun bir süre uzak kalacaksanız tamamen kapatmak isteyebilirsiniz.
To avoid this problem, keep your magnetic charging cable away from the portable computer keyboard.
Bu sorundan kaçınmak için, manyetik şarj kablosunu, taşınabilir bilgisayarın klavyesinden uzak tutun.
If you're away from your computer for an extended period of time, Windows will automatically restart your computer.
Uzun bir süre bilgisayarınızdan uzak kalırsanız, Windows bilgisayarınızı otomatik olarak yeniden başlatacaktır.

Türkçe' de "Away" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishWhen you use a Live File System disc, files are copied to the disc right away.
Canlı Dosya Sistemi diski kullandığınızda, dosyalar doğrudan diske kopyalanır.
EnglishThis jack often has a symbol showing an arrow pointing away from the jack.
Bu jakta genellikle jaktan çıkışı işaret eden bir oku gösteren sembol bulunur.
EnglishThe windows reappear when I move the pointer away from the Show desktop button.
İşaretçiyi Masaüstünü göster düğmesinden uzaklaştırdığımda pencereler yeniden görünüyor.
EnglishAll other open windows temporarily fade away to reveal the selected window.
Seçili pencereyi öne çıkarmak için açık diğer pencerelerin tümü soluklaşır.
EnglishThey're hazardous to your balloon and ball, so keep those items away from fixed objects.
Balonunuz ve topunuz için tehlikelidirler, bunları sabit nesnelerden uzakta tutun.
EnglishTo restore your desktop view, move the pointer away from the thumbnails.
Masaüstü görünümünü geri yüklemek için işaretçiyi küçük resimlerin üzerinden çekin.
EnglishIf you want to run a scan right away, go back to the Home tab and click Scan now.
Hemen bir tarama çalıştırmak istiyorsanız, Giriş sekmesine geri dönüp Şimdi tara'yı tıklatın.
EnglishIt’s obvious right away that Device Stage has been customized for your device.
Device Stage'in aygıtınıza göre özelleştirildiği anında fark edilir.
EnglishFind a song and start playing it, or find a video and watch it right away.
Bir şarkı bulup çalmaya başlayın veya bir video bulup anında izleyin.
EnglishPlus you can retain wireless control of your computer up to 30 feet away.
Ayrıca 10 metreye kadar uzaklıktaki bilgisayarınızın kablosuz denetimini koruyabilirsiniz.
EnglishTo make the windows reappear, move the mouse away from the Show desktop button.
Pencerelerin yeniden görüntülenmesini sağlamak için, fareyi Masaüstünü göster düğmesinden kaldırın.
EnglishRoll the mouse wheel away from you to increase the volume or toward you to decrease the volume
Sesi artırmak veya azaltmak için fare tekerleğini ileri veya geri döndürün
EnglishWhen you delete a file or folder, the file or folder is not deleted right away.
Bir dosya veya klasör sildiğinizde, o unsur hemen silinmez.
EnglishDrop a few photos into the conversation and they can see them right away.
Konuşmaya birkaç fotoğraf bıraktığınız anda bunları görebilirler.
EnglishIf you want to get started right away, after you open Narrator, press the Caps Lock key+F1.
Hemen başlamak istiyorsanız, Ekran Okuyucusu'nu açtıktan sonra Caps Lock+F1 tuşlarına basın.
EnglishA quick Messenger chat with a family member when I'm 3,000 miles away goes a long way.
Ailemden biriyle 5.000 kilometre öteden yapılan kısa bir Messenger sohbeti uzakları yakın ediyor.
EnglishTo make the windows reappear, move the pointer away from the Show desktop button.
Pencerelerin yeniden görüntülenmesini sağlamak için işaretçiyi Masaüstünü göster düğmesinden kaldırın.
EnglishTry moving the device that isn't working farther away from the other devices.
Çalışmayan aygıtı diğer aygıtlardan uzağa taşımayı deneyin.
EnglishIf you draw a line in Paint that you don't want, undo your line right away and it vanishes.
Paint'te istemediğiniz bir çizgi çizerseniz, çizginizi hemen geri alırsınız ve çizgi kaybolur.
EnglishBing from your browser with a toolbar that keeps email, Facebook, and more just a click away.
Tarayıcınızdaki Bing araç çubuğu ile e-postanız, Facebook ve fazlası sadece birkaç tık ötede.