EN

to aware {fiil}

volume_up
to aware (ayrıca: to know, to know how)
Being aware of how websites might use your private info is important to help prevent targeted advertising, fraud, and identity theft.
Web sitelerinin gizli bilgilerinizi nasıl kullanabileceğini bilmek, hedeflenen reklam, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığını engellemeye yardımcı olmak açısından önemlidir.
Being aware of how websites might use your private information is important to help prevent targeted advertising, fraud, and identity theft.
Web sitelerinin gizli bilgilerinizi nasıl kullanabileceğini bilmek, hedeflenen reklam, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığını engellemeye yardımcı olmak açısından önemlidir.
Being aware of how websites might use your private information is important for helping to prevent targeted advertising, fraud and identity theft.
Web sitelerinin gizli bilgilerinizi nasıl kullanabileceğini bilmek, hedeflenen reklam, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığını engellemeye yardımcı olmak açısından önemlidir.

Türkçe' de "to aware" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishYes, you can, but there are a few compatibility issues to be aware of:
Evet bağlanabilirsiniz, ancak dikkat edilmesi gereken bazı uyumluluk konuları vardır:
EnglishThis feature, called location-aware printing, is only available in premium editions of Windows 7.
Konum algılamalı yazdırma olarak adlandırılan bu özellik yalnızca Windows 7 premium sürümlerinde kullanılabilir.
EnglishIf you do so, be sure that you're aware of the risks involved, and be sure to enable it after the service pack is installed.
Bunu yapacaksanız, bunun bir risk içerdiğini ve hizmet paketi yüklendikten sonra yazılımı tekrar etkinleştirmeyi unutmayın.
EnglishIf you upgraded to Windows 7 from Windows XP or Windows Vista, be aware that themes work a little differently in Windows 7.
Windows XP veya Windows Vista'dan Windows 7'ye yükselttiyseniz, Windows 7'de temaların biraz farklı çalıştığına dikkat edin.
EnglishBe aware of your battery power, at a single glance.
EnglishIf you do so, be sure that you're aware of the risks involved, and be sure to enable it after the service pack is installed.
Böyle yaptığınız takdirde ortaya çıkan risklerin farkında olun ve hizmet paketi yüklendikten sonra yeniden etkinleştirmeyi unutmayın.
EnglishNetwork location aware services
EnglishLanguage packs Libraries Location-aware printing
EnglishNetwork location aware service
EnglishIf you upgraded to Windows 7 from Windows XP or Windows Vista, be aware that themes work a little differently in Windows 7.
Windows XP veya Windows Vista sürümünden Windows 7 sürümüne yükselttiyseniz, Windows 7 sürümünde temaların biraz farklı çalıştığına dikkat edin.
EnglishLocation-aware printing
EnglishLocation-aware printing
EnglishBe aware that some viruses block common antivirus websites, making it so you cannot go to the website to download antivirus updates.
Bazı virüslerin, virüsten koruma güncellemelerini yüklemek amacıyla Web sitesine gidememeniz için belli başlı virüsten koruma Web sitelerini engellediğini unutmayın.
EnglishBeing aware of how websites might use your private info is important to help prevent targeted advertising, fraud, and identity theft.
Web sitelerinin gizli bilgilerinizi nasıl kullanabileceğini bilmek, hedeflenen reklam, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığını engellemeye yardımcı olmak açısından önemlidir.
EnglishThe Taskbar Favourites feature is aware when you rearrange the location of applications locations on the Windows Taskbar by clicking and dragging.
Görev Çubuğu Sık Kullanılanları özelliği, tıklatıp sürükleme yoluyla Windows Görev Çubuğundaki uygulama konumlarını yeniden düzenlediğinizde bu işlemi algılar.
EnglishBeing aware of how websites might use your private information is important to help prevent targeted advertising, fraud, and identity theft.
Web sitelerinin gizli bilgilerinizi nasıl kullanabileceğini bilmek, hedeflenen reklam, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığını engellemeye yardımcı olmak açısından önemlidir.
EnglishBeing aware of how websites might use your private information is important for helping to prevent targeted advertising, fraud and identity theft.
Web sitelerinin gizli bilgilerinizi nasıl kullanabileceğini bilmek, hedeflenen reklam, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığını engellemeye yardımcı olmak açısından önemlidir.

"awareness" için eşanlamlılar (İngilizce):

awareness