"to avoid" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"to avoid" Türkçe çeviri

EN to avoid
volume_up
[avoided|avoided] {fiil}

To avoid this, try not to install different types of fonts with the same name.
Bu durumu önlemek için aynı anda farklı yazı tipi türleri yüklemeyi denemeyin.
Adjust the color balance to avoid seeing any color cast in images on your display.
Ekranınızdaki görüntülerde herhangi bir renk saçılması görünmesini önlemek için renk dengesini ayarlayın.
To avoid losing work, save all files, and then close any open programs before shutting down your computer.
İş kaybını önlemek için bilgisayarınızı kapatmadan önce dosyaları kaydedin ve tüm açık programları kapatın.

Türkçe' de "to avoid" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis is a good way to avoid the technical jargon and still find an excellent device.
Bu, teknik ayrıntılardan kaçınıp mükemmel bir aygıt bulmanın iyi bir yoludur.
EnglishAvoid using the @ symbol before the fully-qualified domain name in your URL.
URL'nizde tam yetkin etki alanı adından önce @ simgesi kullanmaktan kaçının.
EnglishAvoid using this setting unless you have another firewall running on your computer.
Bilgisayarınızda çalışan başka bir güvenlik duvarı yoksa, bu ayarı kullanmaktan kaçının.
EnglishDoing so helps you to avoid having to adjust the volume as you play the CD.
Bunu yapmak, CD'yi yürütürken sesi ayarlamak zorunda kalmamanızı sağlar.
EnglishIf want to avoid dropping frames of video, consider importing video as a WMV file.
Videoda atlanan karelere izin verilmemesini isterseniz, videoyu bir WMV dosyası olarak alın.
EnglishFor more information, see How can I avoid deleting files when I sync?
Daha fazla bilgi için, bkz. Eşitlerken dosyaların silinmesini nasıl önlerim?
EnglishTo avoid that risk, change the default user name and password for your router.
Bu riski engellemek için yönlendiricinizin varsayılan kullanıcı adını ve parolasını değiştirin.
EnglishThe Windows Mail spelling checker helps you avoid embarrassing typos and misspellings.
Windows Mail yazım denetimcisi can sıkıcı imla ve yazım hatalarından kaçınmanıza yardımcı olur.
EnglishTo resolve the problem, avoid pressing down on the wheel while scrolling.
Sorunu çözmek için, kaydırma yaparken tekerleğe basmaktan kaçının.
EnglishYou can avoid this issue by using Windows XP style DPI scaling for these programs.
Söz konusu programlarda Windows XP stili DPI ölçeklendirmesini kullanarak bu sorunu önleyebilirsiniz.
EnglishMake sure you've thought out your message first, and avoid writing when you're angry.
Önce iletinizi iyice düşünün ve öfkeliyken yazmaktan kaçının.
EnglishThis helps avoid having to adjust the volume as you play the CD.
Bu seçenek, CD'yi yürütürken sesi ayarlamak zorunda kalmamanızı sağlar.
EnglishAlso, change it periodically and avoid using the same password for other services.
Ayrıca, parolanızı düzenli aralıklarla değiştirin ve diğer hizmetlerle aynı parolayı kullanmaktan kaçının.
EnglishYou can avoid this issue by using Windows XP style DPI scaling for these programs.
O programlarda Windows XP stili DPI ölçeklendirmesini kullanarak, bu sorunun oluşmamasını sağlayabilirsiniz.
EnglishWhen you're selecting pictures for your theme, try to avoid images that are too busy or detailed.
Temanız için resim seçerken, çok kalabalık veya ayrıntılı olan resimlerden kaçınmaya çalışın.
EnglishFor that reason, you should avoid compressing encrypted files.
Bu nedenle, şifrelenmiş dosyaları sıkıştırmaktan kaçınmalısınız.
EnglishTo prevent transceiver interference, avoid using your device near objects such as:
Alıcı-verici parazitinden kaçınmak için, aygıtınızı aşağıdakiler gibi nesnelerin yakınında kullanmaktan kaçının:
EnglishEven if you're throwing away the old sound card, use caution when removing it to avoid damaging the motherboard.
Ses kartını atıyor olsanız bile çıkartırken ana karta hasar vermemeye dikkat edin.
EnglishAvoid version confusion: no emailing docs back and forth
Sürüm karmaşasından kaçının: belgeleri karşılıklı gönderip almaya son
EnglishYou should avoid adding certain folders to Photo Gallery.
Fotoğraf Galerisi'ne bazı klasörleri eklemekten kaçınmanız gerekir.