EN

AVI {isim}

volume_up
1. "audio video interleaved", Teknoloji
The most common video file types include: MPG, AVI, WMV, and QT.
MPG, AVI, WMV ve QT.
The video is imported and saved as a DV‑AVI file.
Video alınır ve DV‑AVI dosyası olarak kaydedilir.
Some common video file types include: MPEG, AVI, MP4, WMV, and MOV.
Bazı yaygın video dosyası türleri şunlardır: MPEG, AVI, MP4, WMV ve MOV.
TR

AVI {isim}

volume_up
1. Teknoloji
AVI
volume_up
AVI {isim} (audio video interleaved)
The most common video file types include: MPG, AVI, WMV, and QT.
Video alınır ve DV‑AVI dosyası olarak kaydedilir.
The video is imported and saved as a DV‑AVI file.
Bazı yaygın video dosyası türleri şunlardır: MPEG, AVI, MP4, WMV ve MOV.
Some common video file types include: MPEG, AVI, MP4, WMV, and MOV.

Türkçe' de "AVI" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishSome common video file types include: MPEG, AVI, MP4, WMV, and MOV.
Bazı yaygın video dosyası türleri şunlardır: MPEG, AVI, MP4, WMV ve MOV.
EnglishPossible file types include Windows Media Video (WMV) files or Audio-Video Interleaved (AVI) files.
Olası dosya türleri Windows Media Video (WMV) dosyalarını ve AVI dosyalarını içerir.
EnglishThe most common video file types include: MPG, AVI, WMV, and QT.
En yaygın video dosyası türleri şunlardır. MPG, AVI, WMV ve QT.
EnglishYou can choose to publish your movie as an Audio-Video Interleaved (AVI) file or a Windows Media Video (WMV) file.
Filminizi AVI dosyası veya Windows Media Video (WMV) dosyası olarak yayımlamayı seçebilirsiniz.
EnglishThe video is imported and saved as a DV‑AVI file.
EnglishAVI Default File Handler
EnglishAVI Default File Handler
EnglishAVI Video for Windows
EnglishAVI Video for Windows
EnglishAVI Compressed Stream
EnglishAVI Compressed Stream
EnglishThe content on DVD-Video discs is encoded in the MPEG-2 format, as is the content in DVR-MS files (Microsoft Recorded TV Shows) and some AVI files.
DVD-Video disklerindeki içerik, DVR-MS dosyalarında (Microsoft Kayıtlı TV Programları) ve bazı AVI dosyalarında olduğu gibi MPEG-2 biçiminde kodlanmıştır.
EnglishFor example, if the your video editing program supports editing AVI video files or MPEG-2 files, choose Audio Video Interleaved (single file).
Örneğin, video düzenleme programınız AVI video dosyalarını veya MPEG-2 dosyalarını düzenlemeyi destekliyorsa, Ses Video Aralanmış (tek dosya) seçeneğini belirleyin.
EnglishIf you want to create a single file using the file type that your DV camera uses by default, such as a DV-AVI file, choose Audio Video Interleaved (single file).
Video banttaki tüm bilgileri içeren tek bir Windows Media Video (WMV) dosyası oluşturmak isterseniz, Windows Media Video Dosyası (tek dosya) seçeneğini belirleyin.
EnglishWhen you choose to import your videotape as a single WMV or AVI file, the video you import from a DV camera is usually imported and saved as one video file on your computer.
Video bandınızı tek bir WMV veya AVI dosyası olarak almayı seçtiğinizde, DV kameradan aldığınız video genelde bilgisayarınıza tek bir video dosyası olarak alınır ve kaydedilir.