EN

Available from

volume_up

Türkçe' de "Available from" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishNote: Movie Maker 2.1 is not available separately from the Windows XP service packs.
Not: Movie Maker 2.1, Windows XP hizmet paketlerinden ayrı olarak kullanılamaz.
EnglishCustomer support is available for purchase from Microsoft or through a LAR
Microsoft veya bir LAR üzerinden satın alma için müşteri desteği mevcuttur
EnglishThe Touch Pack is available for download from the Microsoft Download Center.
Dokunma Paketi Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir.
EnglishYou can review or select from any available updates before installing them.
Kullanılabilir güncelleştirmelerden istediğinizi, yüklemeden önce gözden geçirebilir veya seçebilirsiniz.
EnglishGreat built-in apps like Mail, Calendar, Messaging, Photos, and SkyDrive, with many more available from the Windows Store.
Resimleriniz, dosyalarınız ve ayarlarınız bulut üzerinden kolaylıkla eşitlenir.
EnglishActive code page not available from CON device
EnglishActive code page not available from CON device
EnglishIn most programs, a "print to file" option is available from the Print dialog box for the program that you're using.
Programların çoğunda, "dosyaya yazdır" seçeneği kullandığınız programın Yazdır iletişim kutusundan kullanılabilir.
EnglishGreat built-in apps like Mail, Calendar, Messaging, Photos, and SkyDrive, with many more available from the Windows Store.
Resimleriniz, dosyalarınız ve ayarlarınız bulut üzerinden kolaylıkla eşitlenir.
EnglishA link to the folder is added to the Navigation pane, and the link is then available from the Navigation pane of every folder.
Gezinti bölmesine ilgili klasörün bir bağlantısı eklenir ve bağlantı tüm klasörlerdeki Gezinti bölmesinden kullanılabilir.
EnglishInstructions: You can find the reset instructions for your headset in its specific User Manual available from “Documentation”.
Talimatlar: Mikrofonlu kulaklığınızın tekrar kurma talimatlarını "Belgeler"deki kulaklığınıza ait Kullanıcı Kılavuzu'nda bulabilirsiniz.
EnglishBuilt-in apps like Mail, Calendar, Messaging, Photos, and SkyDrive, with many more apps available from the Windows Store.
Posta, Takvim, Mesajlaşma, Fotoğraflar ve SkyDrive gibi yerleşik uygulamaların yanı sıra Windows Mağazası'ndan indirilebilecek çok sayıda uygulama.
EnglishAll of your applications – both apps you install from the Windows Store and desktop applications – are available from the Start screen.
Hem Windows Mağazasından indirdiğiniz uygulamalar hem de masaüstü uygulamaları olmak üzere tüm uygulamalarınız Başlangıç ekranında kullanılabilir.
EnglishGreat built-in apps like Mail, Calendar, Messaging, Photos, and SkyDrive, with many more available from the Windows Store.
Posta, Takvim, Mesajlaşma, Fotoğraflar ve SkyDrive gibi mükemmel yerleşik uygulamalara ek olarak Windows Mağazası'ndan edinebileceğiniz pek çok başka uygulama.
EnglishIn most programs, the print option is available from the File menu.
.xps biçiminde yazdırmak istediğiniz belgeyi veya dosyayı açarak Yazdır'ı tıklatın. Çoğu programda yazdırma seçeneği Dosya menüsünde bulunur.
EnglishGreat built-in apps like Mail, Calendar, Messaging, Photos, and SkyDrive, with many more available from the Windows Store.
Posta, Takvim, Mesajlaşma, Fotoğraflar ve SkyDrive gibi mükemmel yerleşik uygulamalara ek olarak Windows Mağazası'ndan edinebileceğiniz pek çok başka uygulama.
EnglishGreat built-in apps like Mail, Calendar, Messaging, Photos, and SkyDrive, with many more available from the Windows Store.
EnglishIn most programs, the print option is available from the File menu.
.xps biçiminde yazdırmak istediğiniz belgeyi veya dosyayı açarak Yazdır'ı tıklatın. Çoğu programda, yazdırma seçeneği Dosya menüsünden kullanılabilir.
EnglishGuide information is not available for your location from the Guide listings service provider.
Rehber bilgileri, bulunduğunuz yerin Rehber listesi hizmet sağlayıcısından kullanılamıyor olabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. Güncelleştirilmiş Rehber listelerini karşıdan yükleme.
EnglishYou can also create your own screen savers from personal pictures that you've saved on your computer, and there are screen savers available to download from the web.
Bilgisayarınıza kaydettiğiniz kişisel resimlerinizden kendi ekran koruyucularınızı da oluşturabilirsiniz, ayrıca web'den yüklenmeye hazır birçok ekran koruyucu da vardır.