"available files" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"available files" Türkçe çeviri

"available files" için örnek kullanımlar

Türkçe' de "available files" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe following table lists the permission levels that are typically available for files and folders.
Aşağıdaki tabloda dosyalarda ve klasörlerde kullanılabilen izin düzeyleri listelenmiştir.
EnglishThe following table lists the permission levels that are typically available for files and folders.
Aşağıdaki tabloda, dosya ve klasörler için normalde kullanılabilen izin düzeyleri listelenmiştir.
EnglishShadow copies are not available for offline files.
Çevrimdışı dosyalar hakkında daha fazla bilgi için, bkz.
EnglishWindows Media Player automatically organizes files in the Player Library according to the media information available for the files.
Windows Media Player, Player Kitaplığı'ndaki dosyaları varolan medya bilgilerine göre otomatik olarak düzenler.
EnglishWindows Media Player automatically organizes files in your library according to the media information that is available for the files.
Windows Media Player, kitaplığınızdaki dosyaları dosyalar için varolan medya bilgilerine göre otomatik olarak düzenler.
EnglishVolume leveling is only available with files that are in Windows Media or MP3 format and contain a volume-leveling value.
Ses yüksekliği dengeleme yalnızca Windows Media ve MP3 biçiminde ve ses yüksekliği dengeleme değeri içeren dosyalarda kullanılabilir.
EnglishIf you ever add or remove files from these media libraries, the Player will automatically update its available media files.
Bu medya kitaplıklarına dosya eklediğinizde veya kaldırdığınızda, Player kullanılabilir medya dosyalarını otomatik olarak güncelleştirir.
EnglishOptimizing a library for a certain file type changes the options that are available for arranging the files in that library.
Belirli türde dosyalar için kitaplığın en iyi hale getirilmesi bu kitaplıktaki dosyaların düzenlenmesi için kullanılabilir seçenekleri değiştirir.
EnglishThis feature is available only with files that were encoded by using the Windows Media Audio 9 Lossless codec or Windows Media Audio 9 Professional codec.
Bu özellik yalnızca Windows Media Audio 9 Kayıpsız codec veya Windows Media Audio 9 Professional codec ile kodlanmış dosyalarla kullanılabilir..

Türkçe de "available files" için benzer çeviriler

files isim
available sıfat
find files
common files isim
delete all affected files
delete files
find all files
Hidden files
available choice isim