EN

availability

volume_up
Finansal olarak desteklenen % 99,9'luk kullanılabilirlik**
* As A2 is free, the financially-backed portion doesn’t apply; however, 99.9% availability applies
** A2 ücretsiz olduğundan, finansal olarak desteklenen kısım geçerli değildir, ancak %99,9 kullanılabilirlik geçerlidir
For Volume Licensing programs, licenses will continue to be available through Downgrade Rights after the end of general availability.
Toplu Lisanslama programlarında lisanslar, genel kullanılabilirlik sona erdiğinde sürüm düşürme haklarıyla kullanılabilir.

Türkçe' de "availability" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishContact your TV service provider to inquire about the availability of DVS in your area.
Bölgenizde DVS'nin kullanılabilirliğini öğrenmek için TV hizmeti sağlayıcınıza başvurun.
EnglishPlease contact the licensed manufacturer for product availability.
Ürünlerin kullanımıyla ilgili olarak lisanslı üreticiyle bağlantı kurun.
EnglishAvailability of Windows Phone varies by country and region.
Windows Phone'un sağlanma durumu ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterir.
EnglishContact the licensed manufacturer for product availability.
Ürünlerin kullanımıyla ilgili olarak lisanslı üreticiyle bağlantı kurun.
EnglishContact the licensed manufacturer for product availability.
InstaLoad Pil Takma Teknolojisi için Özellikli İş Ortakları Listesi
EnglishNote: App availability may vary by region.
Not: Uygulamalara erişim imkanı bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
EnglishContact the licensed manufacturer for product availability.
English* As A2 is free, the financially-backed portion doesn’t apply; however, 99.9% availability applies
** A2 ücretsiz olduğundan, finansal olarak desteklenen kısım geçerli değildir, ancak %99,9 kullanılabilirlik geçerlidir
EnglishApp availability might vary by region.
Uygulamalara erişim imkanı bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
EnglishContact the licensed manufacturer for product availability.
EnglishFinancially-backed 99.9% availability*
Finansal olarak desteklenen % 99,9'luk kullanılabilirlik**
EnglishContact the licensed manufacturer for product availability.
EnglishGeneral availability of licenses for the previous version of Windows will cease as soon as the new version is available.
Eski Windows sürümleri için lisansların genel kullanılabilirliği, yeni sürüm yayımlandığında sona erecektir.
EnglishYou can check the availability of 64-bit drivers and programs online at the new Windows 7 Compatibility Center.
64 bit sürücülerin ve programların kullanılabilirliğini yeni Windows 7 Uyumluluk Merkezi'nde çevrimiçi olarak denetleyebilirsiniz.
EnglishFor Volume Licensing programs, licenses will continue to be available through Downgrade Rights after the end of general availability.
Toplu Lisanslama programlarında lisanslar, genel kullanılabilirlik sona erdiğinde sürüm düşürme haklarıyla kullanılabilir.
EnglishYou can check the availability of 64-bit drivers and programs at the new Windows 7 Compatibility Center on the Microsoft website.
64 bit sürücülerin ve programların kullanılabilirliğini Microsoft web sitesindeki yeni Windows 7 Uyumluluk Merkezi'nde kontrol edebilirsiniz.
EnglishJabra headsets ensure the constant availability of your staff and enable them to act promptly on the latest information.
Jabra mikrofonlu kulaklıkları, personelinizin sürekli hazır bulunmasını garantilediği gibi en son bilgiye göre gecikmeden hareket etmelerini de sağlar.
EnglishAlso, the availability of digital audio is dependent on the options that are enabled by the audio hardware that is installed on your computer.
Bunun yanı sıra, dijital sesin kullanılabilirliği, bilgisayarınızda kurulu olan ses donanımı tarafından etkinleştirilen seçeneklere de bağlıdır.
EnglishThe availability of Internet radio, including which stations appear on the Explore page, will vary by which region or country you are in.
Araştır sayfasında hangi istasyonların göründüğü de dahil olmak üzere Internet radyosunun kullanılabilirliği, bulunduğunuz bölgeye veya ülkeye göre değişir.

"availability" için eşanlamlılar (İngilizce):

availability
avail
available