"autoselect" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"autoselect" Türkçe çeviri

EN

autoselect

volume_up
If Windows can't connect to a network you specified, it will automatically revert to Autoselect.
Windows, belirttiğiniz ağa bağlanamazsa, otomatik olarak Otomatik seç'e geri döner.
Right-click the webpage, point to Encoding, and then click Auto-Select.
Web sayfasını sağ tıklatın, Kodlama üzerine gelin ve ardından Otomatik Seç'i tıklatın.
To allow Windows to automatically choose a network, select Autoselect (recommended).
Windows'un otomatik olarak bir ağ seçmesine izin vermek için Otomatik seç (önerilir) seçeneğini belirtin.

Türkçe' de "autoselect" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishRight-click the webpage, point to Encoding, and then click Auto-Select.
Web sayfasını sağ tıklatın, Kodlama üzerine gelin ve ardından Otomatik Seç'i tıklatın.
EnglishIf Windows can't connect to a network you specified, it will automatically revert to Autoselect.
Windows, belirttiğiniz ağa bağlanamazsa, otomatik olarak Otomatik seç'e geri döner.
EnglishIf Windows can't connect to a network you've specified, it will automatically revert to Autoselect.
Windows, belirttiğiniz ağa bağlanamazsa, otomatik olarak Otomatik seç'e geri döner.
EnglishTo allow Windows to automatically choose a network, select Autoselect (recommended).
Windows'un otomatik olarak bir ağ seçmesine izin vermek için Otomatik seç (önerilir) seçeneğini belirtin.
EnglishIf the mobile broadband connection manager can't connect to a network you specified, it will automatically revert to Autoselect.
Mobil geniş bant bağlantı yöneticisi belirttiğiniz bir ağa bağlanamazsa, otomatik olarak Otomatik seç'e geri döner.
EnglishIf the mobile broadband connection manager can't connect to a network you've specified, it will automatically revert to Autoselect.
Mobil geniş bant bağlantı yöneticisi belirttiğiniz bir ağa bağlanamazsa, otomatik olarak Otomatik seç'e geri döner.
EnglishIf Auto-Select cannot determine the correct language encoding and you know what language encoding it should be, you can manually select it.
Otomatik Seç özelliği doğru dil kodlamasını belirleyemiyorsa ve hangi dil kodlamasının kullanılması gerektiğini biliyorsanız, el ile seçebilirsiniz.
EnglishAutoselect refers to the mobile broadband connection manager that automatically selects a mobile operator to connect to when you're out of range of your mobile broadband network.
Otomatik seçme, mobil geniş bant ağınızın aralığından çıktığınızda, otomatik olarak bağlanılacak bir mobil operatör seçen bir mobil geniş bant bağlantı yöneticisini anlatır.