"AutoPlay" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"AutoPlay" Türkçe çeviri

EN

AutoPlay {fiil}

volume_up
For more information about AutoPlay, see AutoPlay: frequently asked questions.
Otomatik Kullan hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Otomatik Kullan: sık sorulan sorular.
In the search box, type autoplay, and then click AutoPlay.
Arama kutusuna otomatik kullan yazın ve Otomatik Kullan öğesini tıklatın.
To turn AutoPlay on, select the Use AutoPlay for all media and devices check box.
Otomatik Kullan'ı açmak için Tüm medya ve aygıtlar için Otomatik Kullan'ı etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.
In the AutoPlay dialog box, click Import pictures and videos using Windows.
Otomatik Yürüt iletişim kutusunda Windows kullanarak resim ve video al öğesini tıklatın.
You can also use AutoPlay to make the Player the default program to use when you insert CDs or DVDs into your computer.
Ayrıca, Player'ı CD'leri veya DVD'leri bilgisayarınıza taktığınızda kullanılacak varsayılan program yapmak için Otomatik Yürüt'ü kullanabilirsiniz.

Türkçe' de "AutoPlay" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishOpen AutoPlay by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
Otomatik Kullan'ı açmak için Başlat düğmesini ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
EnglishUnder Media, find the type of media that you want to change the AutoPlay setting for.
Medya'nın altında, Otomatik Kullan ayarını değiştirmek istediğiniz medya türünü bulun.
EnglishFor more information about AutoPlay, see AutoPlay: frequently asked questions.
Otomatik Kullan hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Otomatik Kullan: sık sorulan sorular.
EnglishIn the AutoPlay dialog box, click Import pictures and videos using Windows.
Otomatik Yürüt iletişim kutusunda Windows kullanarak resim ve video al öğesini tıklatın.
EnglishIt's possible that AutoPlay has been turned off for those types of media or devices.
Bu medya veya aygıt türleri için Otomatik Kullan kapatılmış olabilir.
EnglishIn the Autoplay dialog box, under General options, click Speed up my system.
Otomatik Yürüt iletişim kutusunda, Genel seçenekler altından Sistemimi hızlandır'ı tıklatın.
EnglishClear the Use AutoPlay for all media and devices check box, and then click Save.
Tüm medya ve aygıtlar için Otomatik Kullan'ı kullan onay kutusunu temizleyin ve Kaydet'i tıklatın.
EnglishIf prompted, select the AutoPlay option to sync the device using Windows Media Player.
Aygıtınızı bilgisayarınıza her bağlayışınızda, seçtiğiniz çalma listeleri aygıtınıza eşitlenir.
EnglishIn the AutoPlay dialog box that appears, click Import pictures and videos using Windows.
Otomatik Oynat iletişim kutusunda, Resimleri ve videoları Windows'u kullanarak al'ı tıklatın.
EnglishHere are answers to some common questions asked about AutoPlay.
Burada, Otomatik Kullan ile ilgili sık karşılaşılan sorulara yanıtlar bulunmaktadır.
EnglishClear the Use AutoPlay for all media and devices check box.
Tüm ortam ve aygıtlar için Otomatik Çalıştır'ı kullan onay kutusunu temizleyin.
EnglishIn the AutoPlay dialog box that appears, click Import pictures and videos using Windows.
Otomatik Kullan iletişim kutusunda, Resimleri ve videoları Windows'u kullanarak al'ı tıklatın.
EnglishTo never see the AutoPlay dialog box, select Take no action next to the device or disc.
Otomatik Kullan'ın bir daha gösterilmemesi için aygıtın veya diskin yanındaki Eylem yok'u seçin.
EnglishClear the Use AutoPlay for all media and devices check box, and then click Save.
Tüm medya ve aygıtlar için Otomatik Kullan'ı etkinleştir onay kutusunu temizleyin ve Kaydet'i tıklatın.
EnglishIf the device isn’t compatible, Windows 7 will launch AutoPlay instead.
Aygıt uyumlu değilse Windows 7 onun yerine Otomatik Kullan'ı açar.
EnglishClear the Use AutoPlay for all media and devices check box.
Tüm medya ve aygıtlar için Otomatik Kullan'ı etkinleştir onay kutusunu temizleyin.
EnglishIn the Autoplay dialog box that displays when you turn on the DV camera, click Import Video.
DV kamerayı açtığınızda görüntülenen Otomatik Kullan iletişim kutusunda, Video Al'ı tıklatın.
EnglishThis is normal, and the AutoPlay dialog box closes by itself.
Bu normaldir ve Otomatik Çalıştır iletişim kutusu kendi kendine kapatılır.
EnglishNow holding down the SHIFT key opens AutoPlay regardless of the default setting.
Bundan böyle ÜST KARAKTER tuşunun basılı tutulması, varsayılan ayara bakılmaksızın Otomatik Kullan'ı açar.
EnglishHere are solutions to some common problems with AutoPlay.
Burada, Otomatik Çalıştır ile ilgili bazı genel sorunların çözümleri bulunmaktadır.