EN

Automatically {zarf}

volume_up
Automatically
To automatically block websites, click Automatically block.
Web sitelerini otomatik olarak engellemek için Otomatik olarak engelle'yi tıklatın.
If you want to connect automatically in the future, select the Connect automatically check box.
İleride otomatik olarak bağlanmak istiyorsanız, Otomatik olarak bağlan onay kutusunu seçin.
It's an automated tool that can find and automatically fix some problems.
Bu, bazı sorunları bulup otomatik olarak düzeltebilen otomatik bir araçtır.
Automatically
To automatically block websites, click Automatically block.
Web sitelerini otomatik olarak engellemek için Otomatik olarak engelle'yi tıklatın.
If you want to connect automatically in the future, select the Connect automatically check box.
İleride otomatik olarak bağlanmak istiyorsanız, Otomatik olarak bağlan onay kutusunu seçin.
This value is automatically added to the files that are created during ripping.
Bu değer kopyalama sırasında dosya oluşturulurken dosyaya otomatik olarak eklenir.
Automatically
To automatically block websites, click Automatically block.
Web sitelerini otomatik olarak engellemek için Otomatik olarak engelle'yi tıklatın.
If you want to connect automatically in the future, select the Connect automatically check box.
İleride otomatik olarak bağlanmak istiyorsanız, Otomatik olarak bağlan onay kutusunu seçin.
This value is automatically added to the files that are created during ripping.
Bu değer kopyalama sırasında dosya oluşturulurken dosyaya otomatik olarak eklenir.
Automatically

Türkçe' de "Automatically" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishAs you drag files into the disc folder, they are copied automatically to the disc.
Dosyaları disk klasörüne sürüklediğinizde, otomatik olarak diske kopyalanırlar.
EnglishThis value is automatically added to the files that are created during ripping.
Bu değer kopyalama sırasında dosya oluşturulurken dosyaya otomatik olarak eklenir.
EnglishThe Memory Diagnostics Tool will run automatically when you restart Windows.
Bellek Tanılama Aracı Windows'u yeniden başlattığınızda otomatik olarak çalışır.
EnglishIf you sign in with a Windows Live ID, your contacts will sync automatically.
Bir Windows Live ID ile oturum açıyorsanız, kişileriniz otomatik olarak eşitlenir.
EnglishAfter the problem is identified, Internet Explorer 9 automatically recovers the tab.
Sorun tanımlandıktan sonra, Internet Explorer 9 sekmeyi otomatik olarak kurtarır.
EnglishIf open windows are maximized, they will automatically lock against Sidebar.
Açık pencereler ekranı kaplıyorsa, Kenar Çubuğu'na otomatik olarak kilitlenir.
EnglishUntil space needed: Automatically deletes recordings to make space for new ones.
Yer gerekinceye kadar: Yeni kayıtlara yer açmak için eskilerini otomatik olarak siler.
EnglishSystem protection is automatically on for the drive that Windows is installed on.
Sistem koruması, Windows'un yüklü olduğu sürücü için otomatik olarak etkinleştirilir.
EnglishThe Player downloads all available rights automatically at the time of purchase.
Player satın alma sırasında kullanılabilir tüm hakları otomatik olarak karşıdan yükler.
EnglishHowever, updates are automatically downloaded behind the scenes when you're online.
Ancak, güncelleştirmeler çevrimiçi olduğunuzda arka planda otomatik olarak yüklenir.
EnglishWindows Update can automatically download and install recommended updates.
Windows Update, önerilen güncelleştirmeleri otomatik olarak indirip yükleyebilir.
EnglishYou can have all mail addressed to an alias automatically go to a chosen folder.
Tüm postaları seçilen klasöre otomatik olarak gönderilmeleri için yönlendirebilirsiniz.
EnglishClick Back to Gallery to automatically save the changes to your picture.
Değişiklikleri resminize otomatik olarak kaydetmek için Galeriye Dön'ü tıklatın.
EnglishColor profiles are usually added automatically during the installation of new devices.
Renk profilleri genellikle yeni bir aygıt yüklenirken otomatik olarak eklenir.
EnglishMonitors programs that automatically run when you start Internet Explorer.
Internet Explorer'ı başlattığınızda otomatik olarak çalışan programları izler.
EnglishAnd, the keyboard layout automatically adjusts to the language you choose for Windows.
Ayrıca, klavye düzeni Windows için seçtiğiniz dile otomatik olarak ayarlanır.
EnglishWindows will automatically play most CD or DVD discs when you put one in the drive.
Windows, sürücüye yerleştirildiğinde çoğu CD veya DVD diskini otomatik olarak oynatır.
EnglishChanges made to system settings are automatically made to all of your power plans.
Sistem ayarlarında yapılan değişiklikler otomatik olarak tüm güç planlarınızda yapılır.
EnglishIt can automatically find and remove malicious software that might already be installed.
Daha önceden yüklenmiş kötü amaçlı yazılımları otomatik olarak bulur ve temizler.
EnglishWhen you click an XPS document, it opens automatically in the XPS Viewer.
Bir XPS belgesini tıklattığınızda, otomatik olarak XPS Görüntüleyicisi'nde açılır.

"automatic pilot" için eşanlamlılar (İngilizce):

automatic pilot