"automatic maintenance" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"automatic maintenance" Türkçe çeviri

EN

automatic maintenance {isim}

volume_up
automatic maintenance
The default schedule for optimization is weekly and runs during Automatic Maintenance.
İyileştirmenin varsayılan zamanlaması haftalıktır ve Otomatik Bakım sırasında çalışır.
If Windows can't optimize a drive, it won't offer the drive as an option for Automatic Maintenance.
Windows bir sürücüyü iyileştiremezse, sürücüyü Otomatik Bakım'ın bir seçeneği olarak sunmaz.
If Windows can't optimise a drive, it won't offer the drive as an option for Automatic Maintenance.
Windows bir sürücüyü iyileştiremezse, sürücüyü Otomatik Bakım'ın bir seçeneği olarak sunmaz.

Türkçe' de "automatic maintenance" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe default schedule for optimization is weekly and runs during Automatic Maintenance.
İyileştirmenin varsayılan zamanlaması haftalıktır ve Otomatik Bakım sırasında çalışır.
EnglishIf Windows can't optimize a drive, it won't offer the drive as an option for Automatic Maintenance.
Windows bir sürücüyü iyileştiremezse, sürücüyü Otomatik Bakım'ın bir seçeneği olarak sunmaz.
EnglishIf Windows can't optimise a drive, it won't offer the drive as an option for Automatic Maintenance.
Windows bir sürücüyü iyileştiremezse, sürücüyü Otomatik Bakım'ın bir seçeneği olarak sunmaz.

Türkçe de "automatic maintenance" için benzer çeviriler

maintenance isim
Turkish
corrective maintenance isim
automatic control isim
file maintenance isim
controlled maintenance isim
automatic teller isim
automatic teller machine isim
Turkish
automatic format
automatic pilot isim
automatic link isim
automatic tide gauge isim
automatic gain control
automatic check
automatic exchange
automatic error correction
automatic frequency control