"automatic check" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"automatic check" Türkçe çeviri

EN

automatic check

volume_up

Türkçe' de "automatic check" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIf you don't use automatic updating, you should check for updates at least once every week.
Otomatik güncelleştirme kullanmıyorsanız, güncelleştirmeleri en az haftada bir kez denetlemelisiniz.
EnglishYou need to turn on automatic updating or check for updates for each computer separately.
Her bilgisayarda ayrı olarak otomatik güncelleştirmeyi açmalı ya da güncelleştirmeleri denetlemelisiniz.
EnglishIf you don't use automatic updating, you should check for updates yourself at least once every week.
Otomatik güncelleştirmeyi kullanmıyorsanız, güncelleştirmeleri en az haftada bir defa denetlemelisiniz.
EnglishNow clear the Use automatic configuration script check box, and click OK in both dialog boxes.
Şimdi Otomatik yapılandırma komut dosyası kullan onay kutusunu temizleyin ve iki iletişim kutusunda da Tamam'ı tıklatın.
EnglishOn the Advanced tab, under Browsing, clear the Enable automatic crash recovery check box, and then click OK.
Gelişmiş sekmesindeki Gözatma altında Otomatik kilitlenme kurtarmasını etkinleştir onay kutusunu temizleyin ve ardından Tamam seçeneğine tıklayın.
EnglishOn the Advanced tab, under Browsing, clear the Enable automatic crash recovery check box, and then tap or click OK.
Gelişmiş sekmesinde Gözatma altında Otomatik kilitlenme kurtarmasını etkinleştir onay kutusunu temizleyin ve ardından Tamam seçeneğine dokunun veya tıklatın.
EnglishIn the Address box below the automatic configuration script check box, copy the URL and paste it somewhere so that you can get to it again later.
Otomatik yapılandırma komut dosyası onay kutusunun altındaki Adres kutusunda, URL'yi kopyalayın ve daha sonra alabileceğiniz bir yere yapıştırın.

Türkçe de "automatic check" için benzer çeviriler

check isim
check
to check fiil
automatic control isim
echo check
hardware check isim
expiration check
automatic teller isim
automatic teller machine isim
Turkish