EN

Automatic {sıfat}

volume_up
Automatic
If Automatic Updates is turned off, click Turn on Automatic Updates.
Otomatik Güncelleştirmeler kapalıysa, Otomatik Güncelleştirmeler'i aç'ı tıklatın.
If Automatic Updates is turned on, your computer is protected.
Otomatik Güncelleştirmeler açıksa, bilgisayarınız korunmaktadır.
Check to make sure that the "Startup Type" is set to "Automatic".
"Başlangıç Türü" seçeneğinin "Otomatik" olarak ayarlanmış olduğunu doğrulayın.
Automatic (ayrıca: auto)
Automatic

Türkçe' de "Automatic" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIf this screen doesn't appear, repeat step 1 until Automatic Repair appears.
Ekran görüntülenmezse, Otomatik Onarım görüntülenene kadar 1 adımı tekrar edin.
EnglishOverrides automatic dial-up when you need to go through an operator or dial manually.
Santral yoluyla veya kendiniz aramanız gerektiğinde otomatik çevirmeyi geçersiz kılar.
EnglishFor Windows, the easiest way to install updates is to turn on automatic updating.
Windows'da güncelleştirmeleri yüklemenin en kolay yolu otomatik güncelleştirmeyi açmaktır.
EnglishWindows can't check for the latest drivers unless automatic updating is turned on.
Otomatik güncelleştirme açılmadan Windows son sürücüleri kontrol etmez.
EnglishThe default schedule for optimization is weekly and runs during Automatic Maintenance.
İyileştirmenin varsayılan zamanlaması haftalıktır ve Otomatik Bakım sırasında çalışır.
EnglishYou can check this setting and turn on automatic updating in Control Panel.
Bu ayarı denetleyebilir ve otomatik güncelleştirmeyi Denetim Masası'ndan açabilirsiniz.
EnglishIf Automatic Updates is turned off, click Turn on Automatic Updates.
Otomatik Güncelleştirmeler kapalıysa, Otomatik Güncelleştirmeler'i aç'ı tıklatın.
EnglishOn the General tab, next to Startup type, make sure that Automatic is selected.
Genel sekmesinde, Başlangıç türü'nün yanındaki Otomatik öğesinin seçili olduğundan emin olun.
EnglishDuring an upgrade, you may be asked if you want to turn automatic sample submission on.
Yükseltme sırasında otomatik örnek gönderimini açmak isteyip istemediğiniz sorulabilir.
EnglishCheck to make sure that the "Startup Type" is set to "Automatic".
"Başlangıç Türü" seçeneğinin "Otomatik" olarak ayarlanmış olduğunu doğrulayın.
EnglishThere are two ways to sync items to a device: one is automatic, and the other is manual.
Öğeleri bir aygıtla eşitlemenin iki yolu vardır: biri otomatik, diğeri ise el ile yapılır.
EnglishYou just need a few clicks to begin the installation and the rest of the process is automatic.
Yüklemeyi başlatmak için birkaç tıklatma yeterlidir, işlemin geri kalanı otomatiktir.
EnglishYou just need a few clicks to begin the installation and the rest of the process is automatic.
Yüklemeyi başlatmak için birkaç tıklatma yeterlidir, geri kalan işlemler otomatiktir.
EnglishThe software turns on automatic updating from Windows Update and Microsoft Update.
Yazılım, otomatik güncelleştirmeyi, Windows Update ve Microsoft Update hizmetinden etkinleştirir.
EnglishRight-click the Automatic Updates service, and then click Stop.
Otomatik Güncelleştirmeler hizmeti'ni sağ tıklatın ve sonra Durdur'u tıklatın.
EnglishIn the Startup type list, select Automatic, and then click Apply.
Başlangıç türü listesinde Otomatik'i seçin ve ardından Uygula'yı tıklatın.
EnglishTo turn off automatic rotation, clear the Rotate photos during import check box.
Otomatik döndürmeyi kapatmak için, Alma işlemi sırasında fotoğrafları döndür onay kutusunu temizleyin.
EnglishRight-click Automatic Updates service, and then click Start.
Otomatik Güncelleştirmeler hizmeti'ni sağ tıklatın ve sonra Başlat'ı tıklatın.
EnglishYou can set up automatic backups or manually back up your files at any time.
Otomatik yedeklemeler kurabilir veya dosyalarınızı istediğiniz zaman kendiniz yedekleyebilirsiniz.
EnglishA fourth LED is illuminated when the Automatic Program Setting is detected.
Otomatik Program Ayarı algılandığında, dördüncü bir LED yanar.

"automatic pilot" için eşanlamlılar (İngilizce):

automatic pilot