EN

automated {sıfat}

volume_up
automated
It's an automated tool that can find and automatically fix some problems.
Bu, bazı sorunları bulup otomatik olarak düzeltebilen otomatik bir araçtır.
It's an automated tool that can find and automatically fix some problems.
Bazı sorunları bulup otomatik olarak giderebilen otomatik bir araçtır.
An automated troubleshooter can find and automatically fix some common networking problems.
Otomatik sorun giderici bazı genel ağ sorunlarını bulup otomatik olarak giderebilir.

Türkçe' de "automated" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIt's an automated tool that can find and automatically fix some problems.
Bu, bazı sorunları bulup otomatik olarak düzeltebilen otomatik bir araçtır.
EnglishAn automated troubleshooter can find and automatically fix some common networking problems.
Otomatik sorun giderici bazı genel ağ sorunlarını bulup otomatik olarak giderebilir.
EnglishIt's an automated tool that can find and automatically fix some problems.
Bazı sorunları bulup otomatik olarak giderebilen otomatik bir araçtır.
EnglishUse PowerShell for creating custom scripts and automated processes
Özel komut dosyaları ve otomatikleştirilmiş işlemler oluşturmak için PowerShell kullanın
EnglishIf it doesn't fix the problem, try the rest of the automated troubleshooters.
Sorunu düzeltmezse diğer otomatik sorun gidericileri deneyin.
EnglishKeep your inbox tidy with automated tools like Sweep and one-click Unsubscribe.
Süpür ve tek tıklamayla Aboneliği Kaldır gibi otomatik araçlar sayesinde gelen kutunuzu düzenli tutun.
EnglishThis helps us prevent automated programs from creating large numbers of accounts and sending spam.
Bu da otomatik programların çok sayıda hesap oluşturup istenmeyen posta göndermesini engellememize yardım eder.
EnglishA troubleshooter is an automated tool that can find and automatically fix some problems with your PC.
Sorun giderici bilgisayarınızla ilgili bazı sorunları bulabilen ve otomatik olarak düzeltebilen otomatik bir araçtır.
EnglishThe Microsoft Accounts troubleshooter is an automated tool that can find and automatically fix some problems.
Microsoft Hesapları sorun gidericisi , bazı sorunları bulup otomatik olarak düzeltebilen otomatik bir araçtır.
EnglishThe process can be made much more cost and time-effective using remote software installation and automated installation.
Bu işlem, uzaktan yazılım kurulumu ve otomatik kurulum kullanılarak daha verimli hale getirilebilir.
EnglishIf your computer is running Windows XP Professional, we recommend that you create an Automated System Recovery (ASR) set.
Bilgisayarınız Windows XP Professional çalıştırıyorsa, Otomatik Sistem Kurtarma (ASR) kümesi oluşturmanızı öneririz.
EnglishClick Use the automated phone system.
EnglishIf Windows isn't able to activate online, you'll have the option to activate Windows 7 using an automated phone system.
Windows çevrimiçi olarak etkinleştirilemiyorsa, Windows 7'yi otomatik telefon sistemini kullanarak etkinleştirebilirsiniz.
EnglishFor more information, see "To create an Automated System Recovery set using Backup" in Help and Support Center.
Daha fazla bilgi için, Yardım ve Destek Merkezi'nde "Yedekleme kullanarak Otomatik Sistem Kurtarma kümesi oluşturmak için" konusuna bakın.
EnglishSending automated vacation replies
Englishautomated ticket and boarding pass
Englishautomated ticket and boarding pass
EnglishIf you're having problems receiving your security code via text message, try the option to recieve an automated phone call instead.
Güvenlik kodunuzu kısa mesaj olarak alma konusunda sorun yaşıyorsanız bunun yerine otomatik telefon görüşmesi seçeneğini deneyin.
EnglishAutomated Teller Machine (ATM)
EnglishChoose how you want to verify that phone number, either through an automated voice call or a text message, and then tap or click Next.
Bu telefon numarasını nasıl doğrulamak istediğinizi (otomatik sesli arama veya kısa mesaj) seçin ve ardından İleri'ye dokunun veya tıklayın.

"automated" için eşanlamlılar (İngilizce):

automated
automate