"AutoComplete" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"AutoComplete" Türkçe çeviri

EN

AutoComplete {fiil}

volume_up
Move forward through the list of AutoComplete matches
Otomatik Tamamla eşleşmeleri listesinde ileri doğru hareket etme
Move backward through the list of AutoComplete matches
Otomatik Tamamla eşleşmeleri listesinde geri doğru hareket etme
Otomatik Tamamla eşleşmeleri listesinde geriye doğru hareket etme

Türkçe' de "AutoComplete" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishOn the Content tab, under AutoComplete, tap or click Settings.
İçerik sekmesindeki Otomatik Tamamlama altında Ayarlar'a dokunun veya tıklatın.
EnglishAutoComplete won't save any info that you enter during InPrivate Browsing sessions.
Otomatik Tamamlama özelliği, InPrivate Gözatma oturumlarında girdiğiniz hiçbir bilgiyi kaydetmez.
EnglishAutoComplete is only in newer versions of Internet Explorer.
Otomatik Tamamlama yalnızca Internet Explorer'ın yeni sürümlerinde mevcuttur.
EnglishPop-up blocker, AutoComplete, SmartScreen Filter, and Zoom settings
Açılır pencere engelleyicisi, Otomatik Tamamla, SmartScreen Filtresi ve Yakınlaştırma ayarları
EnglishIf you want AutoComplete to save the info you enter on sites, here's how:
Otomatik Tamamlama özeliğinin sitelere girdiğiniz bilgileri kaydetmesini istiyorsanız şunları yapın:
EnglishYou can choose when AutoComplete is used and how it saves passwords.
Otomatik Tamamlama'nın ne zaman kullanılacağını ve parolaları nasıl kaydedeceğini seçebilirsiniz.
EnglishPop-up blocker, AutoComplete, Phishing Filter, and Zoom settings
Açılır pencere engelleyicisi, Otomatik Tamamlama, Kimlik Avı Filtresi ve Yakınlaştırma ayarları
EnglishHere's how to turn on AutoComplete to save sign-in info:
Oturum açma bilgilerinizi kaydetmek üzere Otomatik Tamamlamayı açmak için şunları yapın:
EnglishOn the Content tab, under AutoComplete, click Settings.
İçerik sekmesindeki Otomatik Tamamlama altında Ayarlar öğesini tıklatın.
EnglishDeleting your AutoComplete history won't clear your sign-in or form info for those sites.
Otomatik Tamamlama geçmişinizin silinmesi, bu sitelere ilişkin oturum açma veya form bilgilerinizi silmez.
EnglishMove forward through the list of AutoComplete matches
Otomatik Tamamla eşleşmeleri listesinde ileri doğru hareket etme
EnglishMove backward through the list of AutoComplete matches
Otomatik Tamamla eşleşmeleri listesinde geri doğru hareket etme
EnglishMove back through the list of AutoComplete matches
Otomatik Tamamla eşleşmeleri listesinde geriye doğru hareket etme
EnglishClick Delete to clear your AutoComplete history.
Otomatik Tamamlama geçmişinizi silmek için Sil seçeneğini tıklatın.
EnglishOn the Content tab, under AutoComplete, click Settings, and then click Delete AutoComplete history.
İçerik sekmesindeki Otomatik Tamamlama altında Ayarlar'ı ve ardından Otomatik Tamamlama geçmişini sil öğesini tıklatın.
EnglishWhen Internet Explorer starts, AutoComplete is turned off.
Englishenable autocomplete for cell values
hücre değerleri için otomatik tamamla'yı etkinleştir
EnglishClick the Show Address bar Autocomplete button, and then click Add in the lower right corner for the Address bar.
Adres Çubuğu Otomatik Tamamlamayı Göster düğmesini tıklatın ve sonra Adres çubuğunun sağ alt köşesinde Ekle'yi tıklatın.
Englishenable autocomplete for cell values
hücre değerleri için otomatik tamamla'yı etkinleştir
EnglishUnder AutoComplete, click Settings.
Otomatik Tamamlama'nın altında, Ayarlar'ı tıklatın.