"Auto Scroll" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Auto Scroll" Türkçe çeviri

EN

Auto Scroll {fiil}

volume_up
Use the Back button to easily navigate between folders and Web pages, or press the wheel for auto-scroll.
Klasörler ve Web sayfaları arasında kolayca gezinmek için Geri düğmesini kullanın ya da otomatik kaydırma için tekere basın.
You can reassign button (or another button) to AutoScroll (or to Middle Click) if you want to use it for this purpose now.
Şimdi bu amaçla kullanmak istiyorsanız, düğmeyi (veya bir başka düğmeyi) OtomatikKaydırma'ya (veya Orta Tıklatma'ya) atayabilirsiniz.

Türkçe' de "Auto Scroll" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishUse the Back button to easily navigate between folders and Web pages, or press the wheel for auto-scroll.
Sağ veya sol elle rahat kullanımın tadını çıkarın.
EnglishUse the Back button to easily navigate between folders and Web pages, or press the wheel for auto-scroll.
Klasörler ve Web sayfaları arasında kolayca gezinmek için Geri düğmesini kullanın ya da otomatik kaydırma için tekere basın.
EnglishYou can reassign button (or another button) to AutoScroll (or to Middle Click) if you want to use it for this purpose now.
Şimdi bu amaçla kullanmak istiyorsanız, düğmeyi (veya bir başka düğmeyi) OtomatikKaydırma'ya (veya Orta Tıklatma'ya) atayabilirsiniz.
EnglishYou can reassign this button (or another button) to AutoScroll (or to Middle Click) if you want to use it for this purpose now.
Bu amaçla kullanmak istiyorsanız, bu düğmeyi (veya bir başka düğmeyi) OtomatikKaydırmaya (veya Orta Tıklatmaya) atayabilirsiniz.
EnglishIn earlier versions of the software, the wheel button was assigned to AutoScroll, which let you rotate objects in computer-aided drawing programs.
Yazılımın daha eski sürümlerinde, tekerlek düğmesi bilgisayar destekli programlarda nesneleri döndürmenizi sağlayan Otomatik Kaydırmaya atanmıştı.
EnglishIn earlier versions of IntelliPoint software, the wheel button was assigned to AutoScroll, which let you rotate objects in computer-aided drawing programs.
IntelliPoint yazılımının daha eski sürümlerinde, tekerlek düğmesi bilgisayar destekli programlarda nesneleri döndürmenizi sağlayan Otomatik Kaydırmaya atanmıştı.

Türkçe de "Auto Scroll" için benzer çeviriler

scroll isim
Turkish
auto
auto sıfat
Turkish
auto logon
auto logon isim
auto update fiil
Horizontal scroll
auto call isim
auto call
auto attribute
auto increment isim
auto link isim
auto repaginate