"Auto-Play" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Auto-Play" Türkçe çeviri

EN

Auto-Play {fiil}

volume_up
In the AutoPlay dialog box that appears, click Import pictures and videos using Windows.
Otomatik Oynat iletişim kutusunda, Resimleri ve videoları Windows'u kullanarak al'ı tıklatın.

Türkçe' de "Auto-Play" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishOpen AutoPlay by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
Otomatik Kullan'ı açmak için Başlat düğmesini ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
EnglishUnder Media, find the type of media that you want to change the AutoPlay setting for.
Medya'nın altında, Otomatik Kullan ayarını değiştirmek istediğiniz medya türünü bulun.
EnglishFor more information about AutoPlay, see AutoPlay: frequently asked questions.
Otomatik Kullan hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Otomatik Kullan: sık sorulan sorular.
EnglishIn the AutoPlay dialog box, click Import pictures and videos using Windows.
Otomatik Yürüt iletişim kutusunda Windows kullanarak resim ve video al öğesini tıklatın.
EnglishIt's possible that AutoPlay has been turned off for those types of media or devices.
Bu medya veya aygıt türleri için Otomatik Kullan kapatılmış olabilir.
EnglishClear the Use AutoPlay for all media and devices check box, and then click Save.
Tüm medya ve aygıtlar için Otomatik Kullan'ı kullan onay kutusunu temizleyin ve Kaydet'i tıklatın.
EnglishIf prompted, select the AutoPlay option to sync the device using Windows Media Player.
Aygıtınızı bilgisayarınıza her bağlayışınızda, seçtiğiniz çalma listeleri aygıtınıza eşitlenir.
EnglishIn the AutoPlay dialog box that appears, click Import pictures and videos using Windows.
Otomatik Oynat iletişim kutusunda, Resimleri ve videoları Windows'u kullanarak al'ı tıklatın.
EnglishHere are answers to some common questions asked about AutoPlay.
Burada, Otomatik Kullan ile ilgili sık karşılaşılan sorulara yanıtlar bulunmaktadır.
EnglishClear the Use AutoPlay for all media and devices check box.
Tüm ortam ve aygıtlar için Otomatik Çalıştır'ı kullan onay kutusunu temizleyin.
EnglishIn the AutoPlay dialog box that appears, click Import pictures and videos using Windows.
Otomatik Kullan iletişim kutusunda, Resimleri ve videoları Windows'u kullanarak al'ı tıklatın.
EnglishTo never see the AutoPlay dialog box, select Take no action next to the device or disc.
Otomatik Kullan'ın bir daha gösterilmemesi için aygıtın veya diskin yanındaki Eylem yok'u seçin.
EnglishClear the Use AutoPlay for all media and devices check box, and then click Save.
Tüm medya ve aygıtlar için Otomatik Kullan'ı etkinleştir onay kutusunu temizleyin ve Kaydet'i tıklatın.
EnglishIf the device isn’t compatible, Windows 7 will launch AutoPlay instead.
Aygıt uyumlu değilse Windows 7 onun yerine Otomatik Kullan'ı açar.
EnglishClear the Use AutoPlay for all media and devices check box.
Tüm medya ve aygıtlar için Otomatik Kullan'ı etkinleştir onay kutusunu temizleyin.
EnglishThis is normal, and the AutoPlay dialog box closes by itself.
Bu normaldir ve Otomatik Çalıştır iletişim kutusu kendi kendine kapatılır.
EnglishNow holding down the SHIFT key opens AutoPlay regardless of the default setting.
Bundan böyle ÜST KARAKTER tuşunun basılı tutulması, varsayılan ayara bakılmaksızın Otomatik Kullan'ı açar.
EnglishHere are solutions to some common problems with AutoPlay.
Burada, Otomatik Çalıştır ile ilgili bazı genel sorunların çözümleri bulunmaktadır.
EnglishHere are answers to some common questions about AutoPlay.
Burada, Otomatik Kullan ile ilgili sık karşılaşılan sorulara yanıtlar bulunmaktadır.
EnglishIn the AutoPlay dialog box that appears, click Burn files to disc using Windows Explorer.
Görünen Otomatik Kullan iletişim kutusunda, Dosyaları diske Windows Gezgini ile yazdır'ı tıklatın.

Türkçe de "Auto-Play" için benzer çeviriler

auto
auto sıfat
Turkish
fair play isim
auto logon
auto logon isim
auto update fiil
to play fiil
Turkish
plug and play
role play isim
Turkish
word play isim
auto call isim
auto call
auto attribute
auto increment isim
auto link isim