"Auto_Open" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Auto_Open" Türkçe çeviri

EN

Auto_Open

volume_up

Türkçe' de "Auto_Open" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishOpen AutoPlay by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
Otomatik Kullan'ı açmak için Başlat düğmesini ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
EnglishThe contents of an auto playlist are updated every time you open the auto playlist.
Otomatik çalma listesinin içeriği, listeyi her açtığınızda güncelleştirilir.
EnglishIf AutoPlay doesn't open, it might be disabled. For more information, see Troubleshoot AutoPlay problems.
Otomatik Yürütme açık değilse, devre dışı bırakılmış olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Otomatik Kullan sorunlarını giderme.
EnglishIf your device isn’t compatible with Device Stage, it's likely that AutoPlay will open when you first connect the device.
Aygıtınız Device Stage ile uyumlu değilse, aygıtı ilk kez bağladığınızda büyük olasılıkla Otomatik Kullan açılacaktır.
EnglishOpen AutoPlay by clicking the Start button , clicking Control Panel, clicking Hardware and Sound, and then clicking AutoPlay.
Başlat düğmesi , Denetim Masası, Donanım ve Ses ve ardından Otomatik Yürütme'yi tıklatarak Otomatik Yürütme'yi açın.
EnglishPress and hold the Shift key when you insert devices or media into your PC to open AutoPlay, regardless of the default setting.
Varsayılan ayardan bağımsız olarak, bilgisayarınıza aygıt veya medya taktığınızda Otomatik Kullan'ı açmak için Shift tuşunu basılı tutun.
EnglishHold down the Shift key when you insert devices or media into your computer to open AutoPlay, regardless of the default setting.
Varsayılan ayardan bağımsız olarak Otomatik Yürütme'yi açmak için bilgisayarınıza aygıt veya medya taktığınızda ÜstKrkt tuşunu basılı tutun.
EnglishYou can set AutoPlay to open different kinds of content, such as photos, music and video on different kinds of media, such as drives, CDs or DVDs.
Sürücüler, CD'ler veya DVD'ler gibi farklı medya türlerindeki fotoğraf, müzik ve video gibi farklı içerik türlerini açmak için Otomatik Kullan'ı ayarlayabilirsiniz.

Türkçe de "Auto_Open" için benzer çeviriler

open sıfat
Turkish
auto
auto sıfat
Turkish
auto logon
auto update fiil
door open
to open fiil
Turkish
file to open
Turkish
to break open fiil
file already open
to keep open fiil
do not open
Turkish
auto call isim
Already open
File open
Turkish
Filter open