EN

Author {isim}

volume_up
Author
You can also view document information, such as the author or creation date.
Yazar veya oluşturma tarihi gibi belge bilgilerini de görüntüleyebilirsiniz.
Click in the search box, click Authors, and then click a name to view all documents created by that author.
Arama kutusunu, Yazarlar'ı ve kendisine ait tüm belgeleri görüntülemek için bir yazar adı tıklatın.
yazar: (Cahit VE Çayır)
Author (ayrıca: owner, possess)
If you're not the document author, you can see which document permissions you have.
Belgenin yazarı değilseniz, hangi belge izinlerine sahip olduğunuzu görebilirsiniz.
Finds only files that are authored by someone with exactly this name.
Yalnızca bu ada ve soyadına sahip kişinin yazdığı dosyalar bulunur.
Author

Türkçe' de "Author" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIf you're not the document author, you can see which document permissions you have.
Belgenin yazarı değilseniz, hangi belge izinlerine sahip olduğunuzu görebilirsiniz.
EnglishYou can also view document information, such as the author or creation date.
Yazar veya oluşturma tarihi gibi belge bilgilerini de görüntüleyebilirsiniz.
EnglishType the name of an author to see a list of files by that person.
Bir yazarın oluşturduğu dosyaların listesini görmek için o yazarın adını yazın.
EnglishArrange your documents by folder, author, tag, or another property
Belgelerinizi klasöre, yazara, etikete veya başka bir özelliğe göre düzenleme
EnglishIf you're the document author, you can set or make changes to document permissions.
Belgenin yazarıysanız, belge izinlerini ayarlayabilir veya bu izinlerde değişiklik yapabilirsiniz.
EnglishAuthor's surname, Author's first name. Title of book. Place of publication: name of publisher, year of publication.
Yazarın soyadı, yazarın adı. Kitabın adı. Basım yeri: yayınevi adı, yayın yılı.
EnglishClick in the search box, click Authors, and then click a name to view all documents created by that author.
Arama kutusunu, Yazarlar'ı ve kendisine ait tüm belgeleri görüntülemek için bir yazar adı tıklatın.
EnglishSystem.Kind:document System.Author:(Charlie AND Herb)
EnglishAuthor's surname, author's initials. (Year of publication). Title of book.
Yazarın soyadı, yazarın adının baş harfleri. (Basım yılı). Kitabın adı. Basım yeri: yayınevinin adı.
EnglishGet inside author Alan Wake's head with this free Windows theme based on the best-selling game for Xbox 360.
Xbox 360'ın en çok satan oyunu temel alınarak yapılan bu ücretsiz Windows temasıyla, yazar Alan Wake'in beynine girin.
Englishkind: document author: (Charlie AND Herb)
EnglishAuthor's surname and initials. Title of book. # ed.[if not 1st] Place of publication: publisher's name; year of publication.
Yazarın soyadı ve isminin baş harfleri. Kitabın ismi. Basım sayısı [1. basım değilse] Basım yeri: yayınevinin adı; yayın yılı.
EnglishYou can choose not to include information such as the title, author, copyright, rating, and comments in your published movie files.
Yayımlanan film dosyalarınıza başlık, yazar, telif hakkı, derecelendirme ve yorum gibi bilgilerin eklenmemesini seçebilirsiniz.
EnglishReply to the message author
Englishauthor: (Charlie AND Herb)
EnglishFind a document by author
EnglishSearch filters are a new feature in Windows 7 that make searching for files by their properties (such as by author or by file size) much easier.
Arama filtreleri dosyaları özelliklerine göre (örneğin, yazar veya dosya boyutu) aramayı çok daha kolaylaştıran yeni bir Windows 7 özelliğidir.

"authorities" için eşanlamlılar (İngilizce):

authorities
authorize