EN

authenticity

volume_up

Türkçe' de "authenticity" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe authenticity of the certificate or certification authority that issued it cannot be verified.
Sertifikanın veya onu yayınlayan sertifika yetkilisinin özgünlüğü doğrulanamıyor.
EnglishRemember to ask the seller to include the original Windows disc and the Certificate of Authenticity.
Satıcıdan orijinal Windows diskini ve Orijinallik Sertifikasını istemeyi unutmayın.
EnglishIf possible, also include the product key found on your Windows Certificate of Authenticity (COA).
Mümkünse, Windows Orijinallik Sertifikası'nda (COA) yer alan ürün anahtarını da ekleyin.
EnglishThe validation processes for Windows uses an ActiveX control to check the authenticity of your software.
Windows doğrulama işlemlerinde, yazılımınızın orijinalliğini kontrol eden bir ActiveX denetimi kullanılır.
EnglishYou can verify an XPS document's authenticity with adigital signature and protect a document's contents with permissions.
XPS belgesinin kimliğini dijital imzayla doğrulayabilir ve belgenin içeriğini izinlerle koruyabilirsiniz.
EnglishCertificate of Authenticity (COA).

"authenticity" için eşanlamlılar (İngilizce):

authenticity
authentic
authentication