"Audio / Video" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Audio / Video" Türkçe çeviri

EN

Audio / Video {isim}

volume_up
Audio / Video (ayrıca: Audio/Video)

Türkçe' de "Audio / Video" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe symptoms of problems with video and audio filters vary in Windows Movie Maker.
Windows Movie Maker'da video ve ses filtreleri sorunlarının belirtileri değişebilir.
EnglishIf a video doesn’t play, its audio or video stream might be one that we don’t support.
Bir video oynatılmıyorsa ses veya video akışı desteklemediğimiz bir türde olabilir.
EnglishAny audio, video, or picture file that the Player recognizes can be added to a playlist.
Player'ın tanıdığı tüm ses, video veya resim dosyaları çalma listesine eklenebilir.
EnglishMost computer manufacturers use third-party brands of devices, such as video or audio cards.
Çoğu bilgisayar, video veya ses kartı gibi üçüncü taraflara ait aygıtlar kullanır.
EnglishBy using headphones, you can also hear any other audio on your video clip.
Kulaklık kullanarak video klibinizdeki diğer sesleri de duyabilirsiniz.
EnglishRich online meetings with audio and video, desktop sharing, and virtual whiteboard
Ses ve video, masaüstü paylaşımı ve sanal beyaz tahta desteğiyle zengin çevrimiçi toplantılar
EnglishMake sure that the custom setting contains one audio stream or one audio stream and one video stream.
Özel ayarın bir ses akışı veya bir ses ve bir video akışı içerdiğinden emin olun.
EnglishPossible file types include Windows Media Video (WMV) files or Audio-Video Interleaved (AVI) files.
Olası dosya türleri Windows Media Video (WMV) dosyalarını ve AVI dosyalarını içerir.
EnglishBasic video and audio functionality with Windows Live Messenger, AOL Instant Messenger, Yahoo!
Yükleme için Internet Explorer® 7/8/9; genellikle 25 MB boş sabit sürücü alanı gereklidir.
EnglishMany websites use add-ons to play video or audio files.
Birçok Web sitesi video veya ses dosyalarını oynatmak için eklentiler kullanır.
EnglishYou can change the volume of a music item or the audio in a video.
Videodaki müzik öğesinin veya sesin düzeyini değiştirebilirsiniz.
EnglishBurning DVD-Audio and DVD-Video discs is not supported in the Player.
Player'da DVD Ses ve DVD Video disklerine yazma desteklenmez.
EnglishRich online meetings with audio and video, desktop sharing, and virtual whiteboard Office Web Apps
Ses ve video, masaüstü paylaşımı ve sanal beyaz tahta desteğiyle zengin çevrimiçi toplantılar
EnglishBurning DVD-Audio and DVD-Video discs is not supported in the Player.
Player DVD-Audio ve DVD-Video diskleri yazmayı desteklemez.
EnglishSave travel costs by conducting online meetings including audio, video, and web conferencing
Ses, video ve web konferansı içeren çevrimiçi toplantılar yaparak seyahat masraflarından tasarruf edin
EnglishA single interface unites voice, instant messaging, audio, video and web-conferencing.
Tek bir arabirim ses, anlık ileti, sesli, görüntülü konferans ve web üzerinden konferansı bir araya getiriyor.
EnglishTo change the volume of the audio in a video, click the video.
Videodaki sesin düzeyini değiştirmek için videoyu tıklatın.
EnglishWindows Movie Maker supports audio and video streams only.
Windows Movie Maker yalnızca ses ve video akışlarını destekler.
EnglishSome video and audio programs install filters when they are installed or used on your computer.
Bazı video ve ses programları bilgisayarınıza kurulduklarında veya kullanıldıklarında filtreleri yükler.
EnglishFor information about playback issues, see Play an audio or video file: frequently asked questions.
Kayıttan yürütme sorunlarıyla ilgili bilgi için bkz. Ses veya video dosyası yürütme: sık sorulan sorular.

Türkçe de "Audio / Video" için benzer çeviriler

video isim
Turkish
audio
audio sıfat
Turkish
audio frequency isim
capture video
detach my video
dock video isim
Turkish
freeze frame video
full motion video