"Audio USB" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Audio USB" Türkçe çeviri

TR
EN

Audio USB {isim}

volume_up
Audio USB

Türkçe' de "Audio USB" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishUnplug the USB audio device and restart your audio app.
USB ses cihazını çıkarın ve ses uygulamanızı yeniden başlatın.
EnglishLaptops and tablets will normally have one set of audio plugs unless you’re using a USB audio device.
Dizüstü ve tablet bilgisayarlarda, USB ses cihazı kullanmıyorsanız normalde tek bir ses bağlantısı kümesi bulunur.
EnglishIf you’re using a USB audio device and also have an internal audio device installed, try these basic troubleshooting steps:
USB ses cihazı kullanıyorsanız ve yüklü iç ses cihazınız da varsa, şu temel sorun giderme adımlarını izleyin:
EnglishTo upgrade the sound on a laptop, you have to plug an external audio device into a USB port or external card slot on the laptop.
Dizüstü bilgisayarda sesi yükseltmek için dizüstü bilgisayardaki USB bağlantı noktası veya dış kart yuvasına dış bir ses aygıtı takmalısınız.
EnglishYou can upgrade the sound on a laptop by plugging an external audio device into a USB port or external card slot, but this is rarely done.
USB bağlantı noktası veya dış kart yuvasına dış ses kartı takarak dizüstü bilgisayarda sesi yükseltebilirsiniz, ancak bu pek sık yapılmaz.
EnglishIf you hear sound, there might be problems with the USB audio driver or with Windows not using the USB audio device as the default audio device.
Ses duyarsanız, USB ses sürücüsünde sorunlar olabilir veya Windows USB ses cihazını varsayılan ses cihazı olarak kullanmıyor olabilir.

Türkçe de "Audio USB" için benzer çeviriler

audio
audio sıfat
Turkish
audio frequency isim