"Audio Track" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Audio Track" Türkçe çeviri

EN

Audio Track {isim}

volume_up
Audio Track (ayrıca: Audio tracks)
Audio Track

Türkçe' de "Audio Track" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishDrag the music file to the Audio/Music track of the timeline.
Müzik dosyasını zaman çizelgesinin Ses/Müzik kanalına sürükleyin.
EnglishSecond, add the music to the timeline on the Audio/Music track and edit it to create just the effect that you want.
Ardından Ses/Müzik kanalında zaman çizelgesine müziği ekleyin ve istediğiniz efekti oluşturmak için düzenleyin.
EnglishTo increase the level of audio on the Audio track that is part of a video clip, drag the slider toward Audio from video.
Video klibin bir bölümü olan Ses kanalındaki sesin düzeyini artırmak için kaydırıcıyı Videodan ses'e doğru sürükleyin.
EnglishTo increase the volume of the audio on the Audio track that is part of a video clip, drag the slider toward Audio from video.
Video klibin bir bölümü olan Ses kanalındaki sesin düzeyini artırmak için kaydırıcıyı Videodan ses'e doğru sürükleyin.
EnglishWhen you repeat playback, all the tracks for the CD are played until the last track has played; playback then starts again from the first audio track.
Çalmayı yinelediğinizde, CD'deki tüm parçalar son parçaya kadar çalınır; ardından çalma ilk ses parçasından yeniden başlar.
EnglishUse the preview monitor to preview the accompanying video, and then drag the audio track to the right or left to better synchronize the audio and video, if needed.
Eşlik eden videoyu görmek için önizleme monitörünü kullanın ve ardından gerekiyorsa ses ile videoyu daha iyi eşitlemek için ses kanalını sağa veya sola sürükleyin.
EnglishTo change the default language for the audio track for the DVD, under Audio track, click the - or + button until the language that you want to use for the audio track appears.
DVD'nin ses parçasının varsayılan dilini değiştirmek için, Ses parçası altında, ses parçası için kullanmak istediğiniz dil görüntüleninceye kadar - veya + düğmesini tıklatın.

Türkçe de "Audio Track" için benzer çeviriler

audio
audio sıfat
Turkish
track isim
audio frequency isim
to track fiil
Turkish
cinder track isim
alternate track isim
Turkish
cd audio track isim