"Audio playback" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Audio playback" Türkçe çeviri

EN

Audio playback

volume_up

Türkçe' de "Audio playback" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishUnder Hardware and Sound, click Troubleshoot audio playback.‌
Donanım ve Ses altında, Kayıttan ses çalmayla ilgili sorunları gider'i tıklatın.‌
EnglishUnder Hardware and Sound, click Troubleshoot audio playback.
Donanım ve Ses altında, Kayıttan ses çalmayla ilgili sorunları gider'i tıklatın.
EnglishFor example, your device might support playback of audio files but not video files or picture files.
Örneğin, cihazınız ses dosyalarının yürütülmesini desteklerken video dosyalarını veya resim dosyalarını desteklemeyebilir.
EnglishWhen you shuffle playback, the audio tracks are played in a random order until all the tracks have played back; playback then stops.
Karışık çalma seçeneğini belirlediğinizde, ses parçaları tüm parçalar çalınana kadar rasgele sırada çalınır; ardından çalma durur.
EnglishIncludes answers to questions about playing digital media files, audio and video playback problems, full-screen playback, and more.
Dijital medya dosyalarını yürütme, ses ve video kayıttan yürütme sorunları, tam ekranda kayıttan yürütme ve diğer konular hakkında sorulara yanıtlar içerir.
EnglishWhen you shuffle and repeat playback, the audio tracks play in the same order, and then playback begins again after the last track has played.
Karışık çalma ve yineleme seçeneklerini belirlediğinizde, parçalar aynı sırada çalınır ve ardından son parça çalındıktan sonra çalma yeniden başlar.

Türkçe de "Audio playback" için benzer çeviriler

audio
audio sıfat
Turkish
audio frequency isim
control bar on playback