"Audio Output" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Audio Output" Türkçe çeviri

EN

Audio Output

volume_up

Türkçe' de "Audio Output" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishClick to set a preferred audio device as output for TTS playback.
Tercih edilen bir ses aygıtını TTS çalmak için çıktı olarak ayarlamak üzere tıklatın.
EnglishYou can adjust settings for your audio output devices.
Ses çıkış aygıtlarınıza ilişkin ayarları yapabilirsiniz.
EnglishMusic and sound require audio output

Türkçe de "Audio Output" için benzer çeviriler

audio
audio sıfat
Turkish
output isim
audio frequency isim
digital output isim
energy output isim
draft output isim
draft output