"Audio Levels" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Audio Levels" Türkçe çeviri

EN

Audio Levels {çoğul}

volume_up
Audio Levels
Araçlar'ı ve sonra Ses Düzeyleri'ni tıklatın.

Türkçe' de "Audio Levels" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishYou can then adjust the audio levels to determine which audio will play louder than the other in your movie.
Ardından filminizde hangisinin diğerine göre daha yüksek sesle yürütüleceğini ayarlayabilirsiniz.
EnglishHere are answers to some common questions about adjusting audio levels in Windows Movie Maker.
Burada, Windows Movie Maker'da ses düzeylerini ayarlamayla ilgili sık karşılaşılan sorulara yanıtlar bulunmaktadır.
EnglishTo adjust the audio levels, do the following:
Ses düzeylerini ayarlamak için aşağıdakileri yapın:
EnglishClick Tools, and then click Audio Levels.

Türkçe de "Audio Levels" için benzer çeviriler

audio
audio sıfat
Turkish
audio frequency isim
All levels isim