"Audio format" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Audio format" Türkçe çeviri

EN

Audio format {isim}

volume_up
Audio format
In the Audio format list, click the audio settings you want to use.
Ses biçimi listesinde, kullanmak istediğiniz ses ayarlarını tıklatın.
Common types include DOC (Microsoft Word document), XLS (Microsoft Excel spreadsheet), JPG (JPEG image), and MP3 (a standard digital audio format).
Yaygın olarak kullanılan türler şunlardır: DOC (Microsoft Word belgesi), XLS (Microsoft Excel elektronik tablosu), JPG (JPEG resmi) ve MP3 (standart bir dijital ses biçimi).

Türkçe' de "Audio format" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIn the Audio format list, click the audio settings you want to use.
Ses biçimi listesinde, kullanmak istediğiniz ses ayarlarını tıklatın.
EnglishThis format is older than the Windows Media Audio format and is supported by most media devices.
Bu biçim Windows Media Audio biçiminden daha eskidir ve çoğu medya aygıtı tarafından desteklenir.
EnglishThis option is older than the Windows Media Audio format and is supported by most media devices.
Bu seçenek, Windows Media Audio biçiminden daha eskidir ve çoğu medya aygıtı tarafından desteklenir.
EnglishWindows Media Audio Lossless. This format provides the best audio quality; however, the file size might increase.
Windows Media Audio Kayıpsız. Bu biçim en iyi ses kalitesini sağlar. Dosya boyutu artabilir.
EnglishBurn music CDs in standard Red Book audio format.
Müzik CD'lerini standart Red Book ses biçiminde yazın.
EnglishThe first two items in the menu might be confusing, so here's some info about Format and Audio Quality:
Menüdeki ilk iki öğe kafa karıştırıcı olabilir; aşağıda Biçim ve Ses Kalitesi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir:
EnglishBurn music CDs in standard Red Book audio format.
EnglishWhen you burn an audio CD, Windows Media Center converts digital audio files to an audio format that standard CD players can recognize and play back.
Ses CD'si yazarken, Windows Media Center dijital ses dosyalarını standart CD çalarların tanıyıp çalabileceği bir ses biçimine dönüştürür.
EnglishCommon types include DOC (Microsoft Word document), XLS (Microsoft Excel spreadsheet), JPG (JPEG image), and MP3 (a standard digital audio format).
Yaygın olarak kullanılan türler şunlardır: DOC (Microsoft Word belgesi), XLS (Microsoft Excel elektronik tablosu), JPG (JPEG resmi) ve MP3 (standart bir dijital ses biçimi).

Türkçe de "Audio format" için benzer çeviriler

audio
audio sıfat
Turkish
format
format isim
data interchange format isim
audio frequency isim
currency number format isim
export format
free format isim
automatic format
12-hour time format isim
24-hour time format