"Audio file" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Audio file" Türkçe çeviri

EN

Audio file {isim}

volume_up
Audio file
Ses dosyası veya şarkıyı yeniden yürütme
Ses dosyası veya şarkı çalma
When you record an audio narration, a temporary file is stored in the temporary file storage location, and then removed after the audio file is saved.
Sesli anlatım kaydettiğinizde, geçici dosya, geçici dosya depolama konumuna depolanır ve ses dosyası kaydedildikten sonra kaldırılır.

Türkçe' de "Audio file" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishAny audio, video, or picture file that the Player recognizes can be added to a playlist.
Player'ın tanıdığı tüm ses, video veya resim dosyaları çalma listesine eklenebilir.
EnglishThe pointer turns into a hand when you click the audio file, indicating that you can move it.
İşaretçi, ses dosyasını tıklattığınızda taşıyabileceğinizi belirtmek üzere el şeklini alır.
EnglishThis format provides the best audio quality, but the file size will increase.
Bu biçim en iyi ses kalitesini verirken dosya boyutu artar.
EnglishClick Browse to import an audio or music file into Windows Movie Maker to use in your movie.
Filminizde kullanmak üzere Windows Movie Maker'a ses veya müzik dosyası almak için Gözat'ı tıklatın.
English(Windows Media Audio) file name extension to the folder you choose.
(Windows Media Audio) dosya adı uzantısıyla kaydeder.
EnglishExpand the list, and then click an audio or a music file.
Listeyi genişletin ve bir ses veya müzik dosyasını tıklatın.
EnglishFor information about playback issues, see Play an audio or video file: frequently asked questions.
Kayıttan yürütme sorunlarıyla ilgili bilgi için bkz. Ses veya video dosyası yürütme: sık sorulan sorular.
EnglishThis format provides the best audio quality; however, the file size might increase.
Windows Media Audio Kayıpsız. Bu biçim en iyi ses kalitesini sağlar. Dosya boyutu artabilir.
EnglishYou can choose to publish your movie as an Audio-Video Interleaved (AVI) file or a Windows Media Video (WMV) file.
Filminizi AVI dosyası veya Windows Media Video (WMV) dosyası olarak yayımlamayı seçebilirsiniz.
EnglishPlay an audio or video file: frequently asked questions
EnglishWhen you publish a movie, the audio or movie file is held in the temporary file location until the file is published.
Bir filmi yayımladığınızda dosya yayımlanana kadar ses veya film dosyası geçici dosya konumunda tutulur.
EnglishIf you see a codec error, it means that the audio file you're trying to play isn't supported in Media Center.
Bir codec hatası görürseniz, çalmaya çalıştığınız ses dosyasının Media Center'da desteklenmediği anlamına gelir.
EnglishIf you plan to allow dropped frames during the import process, choose Audio Video Interleaved (single file).
Alma işlemi sırasında atlanan karelere izin vermeyi planlıyorsanız, Ses Video Aralanmış (tek dosya) seçeneğini belirleyin.
EnglishPause or resume an audio file or song
Ses dosyasını veya şarkıyı duraklatma veya sürdürme
EnglishIf you plan to eventually record your final edited movie back to tape, choose Audio Video Interleaved (single file).
Düzenlediğiniz videonun son filmini yeniden banda kaydetmeyi planlıyorsanız, Ses Video Aralanmış (tek dosya) seçeneğini belirleyin.
EnglishReplay an audio file or song
EnglishStop playing an audio file or song
EnglishPlay an audio or video file
EnglishWhen you record an audio narration, a temporary file is stored in the temporary file storage location, and then removed after the audio file is saved.
Sesli anlatım kaydettiğinizde, geçici dosya, geçici dosya depolama konumuna depolanır ve ses dosyası kaydedildikten sonra kaldırılır.
EnglishFor example, if the your video editing program supports editing AVI video files or MPEG-2 files, choose Audio Video Interleaved (single file).
Örneğin, video düzenleme programınız AVI video dosyalarını veya MPEG-2 dosyalarını düzenlemeyi destekliyorsa, Ses Video Aralanmış (tek dosya) seçeneğini belirleyin.

Türkçe de "Audio file" için benzer çeviriler

audio
audio sıfat
Turkish
file isim
batch file isim
an unnamed file isim
to file fiil
indexed file isim
audio frequency isim
data file isim