"Audio device" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Audio device" Türkçe çeviri

EN

Audio device {isim}

volume_up
Audio device
Under Audio device, click the audio capture device that you want to use.
Ses aygıtı altında, kullanmak istediğiniz ses yakalama aygıtını tıklatın.
It will be active only if there is at least one audio device installed.
Yalnızca en az bir ses aygıtı yüklüyse etkin olur.
Audio device error—The audio card is not installed, enabled, or does not have updated drivers.
Ses aygıtı hatası—Ses kartı yüklü değil, etkinleştirilmemiş veya güncelleştirilmiş sürücülere sahip değil.

Türkçe' de "Audio device" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishFollow these steps to check for and set the correct audio device as the default.
Doğru ses cihazını denetleyip varsayılan olarak ayarlamak için şu adımları uygulayın.
EnglishAllows you to set a preferred audio device, such as input for speech recognition.
Giriş gibi bir tercih edilen ses aygıtını konuşma tanıma için ayarlamanıza olanak sağlar.
EnglishUnder Audio device, click the audio capture device that you want to use.
Ses aygıtı altında, kullanmak istediğiniz ses yakalama aygıtını tıklatın.
EnglishSee the earlier instructions for help setting the default audio device.
Varsayılan ses cihazını ayarlama yardımı için önceki yönergelere bakın.
EnglishCheck the audio device manufacturer’s website for updated drivers.
Güncelleştirilmiş sürücüler için ses cihazı üreticisinin web sitesine bakın.
EnglishClick to set a preferred audio device as output for TTS playback.
Tercih edilen bir ses aygıtını TTS çalmak için çıktı olarak ayarlamak üzere tıklatın.
EnglishChanging the audio device might require you to restart your PC.
Ses aygıtını değiştirirseniz bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.
EnglishYou might also need to set the HDMI audio device as the default.
HDMI ses cihazını varsayılan ses cihazı olarak ayarlamanız da gerekebilir.
EnglishCheck that you have the correct audio device set as the default in Windows and in the app.
Windows'da ve ses uygulamasında, doğru ses cihazının varsayılan olarak ayarlanıp ayarlanmadığını denetleyin.
EnglishIt will be active only if there is at least one audio device installed.
EnglishAudio device error—The audio card is not installed, enabled, or does not have updated drivers.
Ses aygıtı hatası—Ses kartı yüklü değil, etkinleştirilmemiş veya güncelleştirilmiş sürücülere sahip değil.
EnglishFor more information, see Connect a microphone, music player, or other audio device to your computer.
Daha fazla bilgi için bkz. Bilgisayarınıza mikrofon, müzik çalar veya başka bir ses aygıtı bağlama.
EnglishUnplug the USB audio device and restart your audio app.
USB ses cihazını çıkarın ve ses uygulamanızı yeniden başlatın.
EnglishLaptops and tablets will normally have one set of audio plugs unless you’re using a USB audio device.
Dizüstü ve tablet bilgisayarlarda, USB ses cihazı kullanmıyorsanız normalde tek bir ses bağlantısı kümesi bulunur.
EnglishChoose the photo resolution, audio device (if your camera has one), and video stabilization options you want.
Fotoğraf çözünürlüğünü, ses aygıtını (kameranızda varsa) video dengeleme noktası seçeneklerini belirleyin.
EnglishEnable the audio card in Windows Device Manager.
Ses kartını Windows Aygıt Yöneticisi'nde etkinleştirin.
EnglishChoose the photo resolution, audio device (if your camera has one) and video stabilisation options that you want.
Fotoğraf çözünürlüğünü, ses aygıtını (kameranızda varsa) video dengeleme noktası seçeneklerini belirleyin.
EnglishIn this case, you'll need to set your preferred video card as the default audio device to fix the problem.
Bu durumda, sorunu çözmek için tercih ettiğiniz ekran kartını varsayılan ses cihazı olarak ayarlamanız gerekecektir.
EnglishIf you’re using a USB audio device and also have an internal audio device installed, try these basic troubleshooting steps:
USB ses cihazı kullanıyorsanız ve yüklü iç ses cihazınız da varsa, şu temel sorun giderme adımlarını izleyin:
EnglishTest for sound using the internal audio device .

Türkçe de "Audio device" için benzer çeviriler

device isim
audio
audio sıfat
Turkish
audio frequency isim
boot device isim
electrical device isim
imaging device isim
block device isim
computing device isim
input device isim
output device isim
electromechanical device isim
cooling device isim
default device isim