"Audio-CD" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Audio-CD" Türkçe çeviri

TR
EN

Audio-CD {isim}

volume_up
Audio-CD
Find the items in your Player Library that you want to burn to the audio CD.
Ses CD'sine yazmak istediğiniz öğeleri Player Kitaplığı'nızda bulun.
Ripping is the process of copying songs from an audio CD to your computer.
Kopyalama, bir ses CD'sinden bilgisayarınıza şarkı aktarma işlemidir.
On the Select Disc Format screen, click Audio CD, and then click Next.
Disk Biçimi Seç ekranında, Ses CD'si seçeneğini ve ardından İleri'yi tıklatın.

Türkçe' de "Audio-CD" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishOn the Select Disc Format screen, click Audio CD, and then click Next.
Disk Biçimi Seç ekranında, Ses CD'si seçeneğini ve ardından İleri'yi tıklatın.
EnglishYou can burn an audio CD from either Windows Media Audio (WMA), MP3, or WAV file formats.
Ses CD'sine Windows Media Audio (WMA), MP3 veya WAV dosya biçimleri yazabilirsiniz.
EnglishFind the items in your Player Library that you want to burn to the audio CD.
Ses CD'sine yazmak istediğiniz öğeleri Player Kitaplığı'nızda bulun.
EnglishRipping is the process of copying songs from an audio CD to your computer.
Kopyalama, bir ses CD'sinden bilgisayarınıza şarkı aktarma işlemidir.
EnglishYou can burn music files stored on your computer to a recordable CD as an audio CD.
Bilgisayarınızda depolanmış müzik dosyalarını kaydedilebilir CD'ye ses CD'si olarak yazabilirsiniz.
EnglishYou can burn an audio CD from either Windows Media Audio (WMA), MP3, M4A, or WAV file formats.
Windows Media Audio (WMA), MP3, M4A veya WAV dosya biçimlerinde ses CD'leri yazabilirsiniz.
EnglishInsert an audio CD into the CD-ROM drive on your computer, and then open Windows Media Center.
Bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne bir ses CD'si yerleştirdikten sonra Windows Media Center'ı açın.
EnglishInsert an audio CD into the CD-ROM drive on your computer.
Bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne bir ses CD'si yerleştirin.
EnglishFor example, a recording artist might include video clips or artist profiles on an enhanced audio CD.
Örneğin, kaydı yapan sanatçı, gelişmiş bir ses CD'sine video klipler veya sanatçı profilleri ekleyebilir.
EnglishYou can play an audio CD on: almost any CD player, including home stereos, car stereos, and PC.
Bir ses CD'sini evdeki müzik setleri ve bilgisayarlar dahil olmak üzere neredeyse tüm CD çalarlarda oynatabilirsiniz.
EnglishCheck the information that came with your sound card to determine the location of the CD audio connector on the card.
Kartta CD ses konektörünün yerinin belirlemek için ses kartınızla birlikte gelen bilgileri kontrol edin.
EnglishConsult the documentation that came with your sound card to determine the location of the CD-ROM audio connector on the card.
Karttaki CD-ROM ses bağlayıcısının yerini bulmak için ses kartınızla birlikte gelen belgeleri inceleyin.
EnglishThe right to burn the song to an audio CD twice
EnglishIf you burn a CD (either audio or data), the items in the playlist are burned to the CD, but the playlist file is not.
CD'ye yazarsanız (ses veya veri), çalma listesindeki öğeler CD'ye yazılır, ancak çalma listesi dosyası yazılmaz.
EnglishTap or click Tap to choose what happens with audio CDs when it appears, and then choose Play audio CD.
Belirdiğinde Ses CD'leri ile ne yapılacağını seçmek için dokunun öğesine dokunun ya da tıklayın ve ardından Ses CD'si çal öğesini seçin.
EnglishInsert an audio CD into the CD drive.
EnglishThe audio CD should begin to play.
EnglishYou can burn an audio CD from various types of digital audio files including Windows Media Audio (WMA), MP3, or WAV file formats.
Ses CD'sini Windows Media Audio (WMA), MP3 veya WAV dosya biçimleri dahil çeşitli dijital ses dosyası türlerinde yazabilirsiniz.
Englishcd audio device (media control)
Englishcd audio device (media control)

Türkçe de "Audio-CD" için benzer çeviriler

cd
Turkish
audio
audio sıfat
Turkish
audio frequency isim
blank cd
Turkish
copy to cd
dock cd
Turkish
docked cd