"Audio and Video" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Audio and Video" Türkçe çeviri

EN

Audio and Video {isim}

volume_up
Audio and Video
Rich online meetings with audio and video, desktop sharing, and virtual whiteboard
Ses ve video, masaüstü paylaşımı ve sanal beyaz tahta desteğiyle zengin çevrimiçi toplantılar
There are hundreds of audio and video codecs in use today.
Günümüzde yüzlerce ses ve video codec bileşeni vardır.
Windows Movie Maker supports audio and video streams only.
Windows Movie Maker yalnızca ses ve video akışlarını destekler.

Türkçe' de "Audio and Video" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIf a video doesn’t play, its audio or video stream might be one that we don’t support.
Bir video oynatılmıyorsa ses veya video akışı desteklemediğimiz bir türde olabilir.
EnglishRich online meetings with audio and video, desktop sharing, and virtual whiteboard
Ses ve video, masaüstü paylaşımı ve sanal beyaz tahta desteğiyle zengin çevrimiçi toplantılar
EnglishRich online meetings with audio and video, desktop sharing, and virtual whiteboard Office Web Apps
Ses ve video, masaüstü paylaşımı ve sanal beyaz tahta desteğiyle zengin çevrimiçi toplantılar
EnglishWindows Movie Maker supports audio and video streams only.
Windows Movie Maker yalnızca ses ve video akışlarını destekler.
EnglishFor information about playback issues, see Play an audio or video file: frequently asked questions.
Kayıttan yürütme sorunlarıyla ilgili bilgi için bkz. Ses veya video dosyası yürütme: sık sorulan sorular.
EnglishThere are hundreds of audio and video codecs in use today.
Günümüzde yüzlerce ses ve video codec bileşeni vardır.
EnglishThere are lots of audio and video codecs in use today.
Günümüzde çok sayıda ses ve video codec bileşeni vardır.
EnglishThe Player can sync most audio and video files, and pictures in JPEG format stored on your computer.
Player, bilgisayarınızda depolanan ses ve video dosyalarının çoğunu ve JPEG biçimindeki resimleri eşitleyebilir.
EnglishPlay an audio or video file: frequently asked questions
EnglishYou can use the Settings tab in the LifeCam software to adjust the audio and video features of your LifeCam.
LifeCam'inizin ses ve video ayarlarını yapmak için, LifeCam yazılımındaki Ayarlar sekmesini kullanabilirsiniz.
EnglishRich online meetings with audio and video.
Ses ve görüntü ile zenginleştirilen çevrimiçi toplantılar.
EnglishConnect with audio and video to other Lync users
Başka Lync kullanıcılarına ses ve video ile bağlanın
EnglishHere are answers to some common questions about playing audio or video files in Windows Media Player.
Burada, Windows Media Player'da ses veya video dosyalarını oynatmayla ilgili genel soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
EnglishHere are answers to some common questions about playing audio or video files in Windows Media Player.
Aşağıda, Windows Media Center'da ses ve video dosyaları yürütme ile ilgili bazı genel soruların yanıtları bulunmaktadır.
EnglishPurchased content refers to audio or video files that you obtain from an online store for a one-time fee.
Satın alınan içerik çevrimiçi bir mağazadan bir kerelik ücret karşılığında aldığınız ses veya video dosyaları için kullanılır.
EnglishTo increase the level of audio on the Audio track that is part of a video clip, drag the slider toward Audio from video.
Video klibin bir bölümü olan Ses kanalındaki sesin düzeyini artırmak için kaydırıcıyı Videodan ses'e doğru sürükleyin.
EnglishTo increase the volume of the audio on the Audio track that is part of a video clip, drag the slider toward Audio from video.
Video klibin bir bölümü olan Ses kanalındaki sesin düzeyini artırmak için kaydırıcıyı Videodan ses'e doğru sürükleyin.
EnglishSubscription content refers to audio or video files that you rent from an online store, typically for a monthly fee.
Abonelik içeriği çevrimiçi bir mağazadan, genellikle aylık bir ücret karşılığında kiraladığınız ses veya video dosyaları için kullanılır.
EnglishYou can preview whole projects or smaller components such as audio or video clips, transitions, and effects in Windows Movie Maker.
Windows Movie Maker'da tüm projeyi veya ses ya da video klipler, geçişler ve efektler gibi daha küçük projeyi önizleyebilirsiniz.
EnglishPlay an audio or video file

Türkçe de "Audio and Video" için benzer çeviriler

video isim
Turkish
audio
audio sıfat
Turkish
and bağlaç
Turkish