"audio" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"audio" Türkçe çeviri

TR
TR

"audio" İngilizce çeviri

EN
EN

audio {sıfat}

volume_up
DirectX is a technology that helps create the special visual and audio effects that come with games.
DirectX, oyunlarla birlikte gelen özel görsel ve işitsel efektleri oluşturmaya yardımcı olan bir teknolojidir.
TR

audio

volume_up
Waves MaxxAudio3 ve premium hoparlörlerle Yüksek Tanımlı Ses
High Definition Audio with Waves MaxxAudio3 and premium speakers
Ses CD'sine Windows Media Audio (WMA), MP3 veya WAV dosya biçimleri yazabilirsiniz.
You can burn an audio CD from either Windows Media Audio (WMA), MP3, or WAV file formats.
Ses için olan Codec kutusunda Windows Media Audio 9.x seçeneğini tıklatın.
In the Codec box for audio, click Windows Media Audio 9.x.

Türkçe' de "audio" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishOpens the Music library, where you can access and play music and other audio files.
Müzik ve diğer ses dosyalarınıza erişip çalabileceğiniz Müzik kitaplığını açar.
EnglishFollow these steps to check for and set the correct audio device as the default.
Doğru ses cihazını denetleyip varsayılan olarak ayarlamak için şu adımları uygulayın.
EnglishThe symptoms of problems with video and audio filters vary in Windows Movie Maker.
Windows Movie Maker'da video ve ses filtreleri sorunlarının belirtileri değişebilir.
EnglishWith Audio Quality you can adjust the compression quality when you rip tracks.
Ses Kalitesi ile parça kopyalarken sıkıştırma kalitesini ayarlayabilirsiniz.
EnglishGet great sound in your movie by using the audio editing tools in Movie Maker.
Movie Maker'daki ses düzenleme araçlarını kullanarak filminize harika sesler ekleyin.
EnglishIf a video doesn’t play, its audio or video stream might be one that we don’t support.
Bir video oynatılmıyorsa ses veya video akışı desteklemediğimiz bir türde olabilir.
EnglishAllows you to set a preferred audio device, such as input for speech recognition.
Giriş gibi bir tercih edilen ses aygıtını konuşma tanıma için ayarlamanıza olanak sağlar.
EnglishAny audio, video, or picture file that the Player recognizes can be added to a playlist.
Player'ın tanıdığı tüm ses, video veya resim dosyaları çalma listesine eklenebilir.
EnglishYou can use video files that are supported in Movie Maker as audio files.
Movie Maker'ın desteklediği video dosyalarını ses dosyaları olarak kullanabilirsiniz.
EnglishOn the Select Disc Format screen, click Audio CD, and then click Next.
Disk Biçimi Seç ekranında, Ses CD'si seçeneğini ve ardından İleri'yi tıklatın.
EnglishYou can burn an audio CD from either Windows Media Audio (WMA), MP3, or WAV file formats.
Ses CD'sine Windows Media Audio (WMA), MP3 veya WAV dosya biçimleri yazabilirsiniz.
EnglishWith Audio Quality, you can adjust the compression quality that's used.
Ses Kalitesi ile kullanılmakta olan sıkıştırma kalitesini ayarlayabilirsiniz.
EnglishHDMI cables support audio signals, but not all HDMI-enabled video cards support audio.
HDMI kabloları ses sinyallerini destekler, ancak her HDMI ekran kartı sesi desteklemez.
EnglishMost computer manufacturers use third-party brands of devices, such as video or audio cards.
Çoğu bilgisayar, video veya ses kartı gibi üçüncü taraflara ait aygıtlar kullanır.
EnglishUnder Audio device, click the audio capture device that you want to use.
Ses aygıtı altında, kullanmak istediğiniz ses yakalama aygıtını tıklatın.
EnglishBy using headphones, you can also hear any other audio on your video clip.
Kulaklık kullanarak video klibinizdeki diğer sesleri de duyabilirsiniz.
EnglishThis helps you to calibrate the audio input devices and speaker levels.
Bu sihirbaz, ses giriş aygıtlarını ve hoparlör düzeylerini ayarlamanıza yardımcı olur.
EnglishRich online meetings with audio and video, desktop sharing, and virtual whiteboard
Ses ve video, masaüstü paylaşımı ve sanal beyaz tahta desteğiyle zengin çevrimiçi toplantılar
EnglishThis format provides the best audio quality, but it increases the file size.
Bu biçim en iyi ses kalitesini sağlar, ancak dosya boyutunu artırır.
EnglishSonicMaster audio immerses you in crystal-clear sound and deep bass.
SonicMaster ses teknolojisiyle inanılmaz netlikte sese ve derin bas sese dalarsınız.

"audio" için eşanlamlılar (İngilizce):

audio
audio frequency
English