EN

Attempted

volume_up

Türkçe' de "Attempted" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

English Windows Media Center might have attempted to tune to a channel that is not part of your TV service package.
Windows Media Center, TV hizmeti paketinizin bir parçası olmayan bir kanalı ayarlamaya çalışmış olabilir.
EnglishThe foregoing discussion has attempted to…