"Attached To" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Attached To" Türkçe çeviri

EN

Attached To

volume_up
The Search box finds files based on text in the file name, text within the file, tags, and other common file properties that are attached to the file.
Arama kutusu dosyaları dosya adındaki metne, dosya içindeki metne, etiketlere ve dosyaya eklenmiş, yaygın olarak kullanılan diğer dosya özelliklerine göre bulur.

Türkçe' de "Attached To" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe contact will be converted and then attached to an e‑mail message in Windows Mail.
Kişi dönüştürülür ve daha sonra Windows Posta'da bir e‑posta iletisine eklenir.
EnglishConnect the device to your PC using the separate cable or cord attached to the device.
Cihaza bağlı olan ayrı kabloyu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
EnglishThe file is now attached to your message and appears in the Attach box in the message header.
Dosya şimdi iletinize eklenerek ileti üstbilgisindeki Ekle kutusunda görünür.
EnglishUse this option to scan the contents of e‑mail and files that are attached to e‑mail.
E-postaların ve e‑postalara eklenen dosyaların içeriklerini taramak için bu seçeneği kullanın.
EnglishOther USB devices, such as older mice and keyboards, have a USB cable permanently attached to them.
Eski fare ve klavyeler gibi diğer USB aygıtlara USB kablosu kalıcı olarak eklidir.
EnglishAnyone using this computer can already use any printer attached to the computer.
Bu bilgisayarı kullanan herhangi bir kişi, bilgisayara bağlı herhangi bir yazıcıyı zaten kullanabilir.
EnglishMany viruses are attached to email messages and will spread as soon as you open the email attachment.
Birçok virüs e‑posta iletilerine eklenir ve e‑posta eki açılır açılmaz yayılır.
EnglishMany viruses are attached to e‑mail messages and will spread as soon as you open the e‑mail attachment.
Birçok virüs e-posta iletilerine eklenir ve e-posta eki açılır açılmaz yayılır.
EnglishMany viruses are attached to e‑mail messages and will spread as soon as you open the e‑mail attachment.
Birçok virüs e‑posta iletilerine eklenir ve e‑posta eki açılır açılmaz yayılır.
EnglishYou must know the name of the computer that has the printer attached to it.
Yazıcının bağlı olduğu bilgisayarın adını bilmeniz gerekir.
EnglishMany viruses are attached to e‑mail messages and will spread as soon as you open the e‑mail attachment.
Birçok virüs e-posta iletilerine eklenir ve e-posta ekini açar açmaz yayılır.
EnglishIf you have a printer attached to your computer, you can share it with anyone on the same network.
Bilgisayarınıza takılı bir yazıcı varsa, bunu aynı ağda bulunan herkesle paylaşabilirsiniz.
EnglishIf your network is wireless, run the Set Up a Network wizard on the computer attached to the router.
Ağınız kablosuz ise, Ağ Kur sihirbazını yönlendiriciye bağlı olan bilgisayarda çalıştırın.
English(If a Bluetooth adapter is already built in or attached to your computer, ignore this step.)
(Bluetooth bağdaştırıcısı yerleşik olarak bulunuyorsa veya bilgisayarınıza takılıysa, bu adımı yoksayın.)
EnglishWhenever scans run, your removable drives will also be scanned (if they’re attached to your PC).
Tarama her çalıştığında, çıkarılabilir sürücüleriniz de (bilgisayarınıza bağlı durumdaysa) taranacaktır.
EnglishIf you have a printer attached to your computer, you can share it with anyone on the same network.
Bilgisayarınıza bağlı bir yazıcınız varsa, onu aynı ağda bulunan herhangi bir kişiyle paylaşabilirsiniz.
EnglishFor wireless networks, run the Set Up a Network wizard (see below) on the computer attached to the router.
Kablosuz ağlarda, Ağ Kur sihirbazını (aşağıya bakın) yönlendiriciye bağlı olan bilgisayarda çalıştırın.
EnglishThis is a sticker or a label that is often attached to the body of a computer or to the retail packaging.
Bu genellikle bilgisayarın gövdesine veya satış ambalajının üzerine yapıştırılan bir çıkartma veya etikettir.
EnglishLog on to computer that has the printer attached to it.
EnglishE‑mail viruses are attached to e‑mail messages.