Türkçe' de "attach" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIn the Attach Files dialog box, select a picture size from the Picture size list.
Resim ve Dosya Ekle iletişim kutusunda Resim boyutu listesinden bir resim boyutu seçin.
EnglishAttach it directly to one computer and share it with all the others on a network.
Yazıcıyı doğrudan bir bilgisayara bağlayın ve ağdaki diğer tüm bilgisayarlarla paylaşın.
EnglishNow you can attach tags to pictures to keep track of that kind of information.
Bundan böyle, resimlerinize etiketler ekleyerek, bu tür bilgilerin izini sürebilirsiniz.
EnglishWindows will automatically resize the picture and attach it to an e‑mail message.
Windows, resmi otomatik olarak yeniden boyutlandıracak ve e‑posta iletisine ekleyecektir.
EnglishThe file is now attached to your message and appears in the Attach box in the message header.
Dosya şimdi iletinize eklenerek ileti üstbilgisindeki Ekle kutusunda görünür.
EnglishTo move the gadget back to Sidebar, right-click the gadget, and then click Attach to Sidebar.
Aracı Kenar Çubuğu'na geri taşımak için aracı sağ tıklatıp Kenar Çubuğuna Ekle'yi tıklatın.
EnglishTags are not the only way to attach information to your pictures.
Etiketler, resimlerinize bilgi eklemenin tek yolu değildir.
EnglishAnd remember: Please attach only one image to each email.
Ve şunu unutmayın: Her bir e-postaya yalnızca bir görüntü ekleyin.
EnglishOn the Home tab, in the Share group, click Email, select a size for the photos, and click Attach.
Giriş sekmesinde, Paylaşım grubunda, E-posta'yı tıklatın, fotoğraflar için boyut seçin ve Ekle'yi tıklatın.
EnglishIn the Insert Attachment dialog box, click the file you want to attach to the message, and then click Attach.
Dosya Ekle iletişim kutusunda iletiye eklemek istediğiniz dosyayı ve ardından Ekle'yi tıklatın.
EnglishOpen your email program, compose a new message, and attach the movie you just saved before sending it.
E-posta programınızı açın, yeni bir ileti yazın ve göndermeden önce yeni kaydetmiş olduğunuz filmi ekleyin.
EnglishStart your e‑mail program, create a new message, and then attach the saved movie file to the message.
E‑posta programınızı başlatın, yeni bir ileti oluşturun ve ardından kaydedilen film dosyasını iletiye ekleyin.
EnglishIn the Attach Files dialog box, select a picture size from the Picture size list, and then click Attach.
Dosya Ekle iletişim kutusunda, Resim boyutu listesinden bir resim boyutu seçin ve ardından Ekle'yi tıklatın.
EnglishClick the Insert menu, and then click the Attach button.
Ekle menüsünü ve ardından Ekle düğmesini tıklatın.
EnglishIn the Attach Pictures and Files dialog box, select a picture size from the Picture size list, and then click Attach.
Resim ve Dosya Ekle iletişim kutusunda, Resim boyutu listesinden bir resim boyutu seçin ve Ekle'yi tıklatın.
EnglishTo help prevent security problems, you can attach a digital signature to an XPS document before you send or share it.
Güvenlik sorunlarını engellemeye yardımcı olmak için göndermeden veya paylaşmadan önce XPS belgesine dijital imza ekleyebilirsiniz.
EnglishTo attach a document or picture to your message, you click the "paper clip" button and select the file or picture you want to add.
İletinize bir belge ya da resim eklemek için "ataş" düğmesini tıklatır ve eklemek istediğiniz dosya ya da resmi seçersiniz.
EnglishMany wireless network adapters are set up so that you can attach an external antenna to them, which provides better reception than the built-in antenna.
Çoğu kablosuz ağ bağdaştırıcısına takılabilen bir dış anten, yerleşik antene göre daha iyi alış sağlar.
EnglishTo help prevent security problems, you can attach a digital signature to an XPS document before you send or share it.
Güvenlik sorunlarının oluşmasını engellemek için, XPS belgesini göndermeden veya paylaşmadan önce belgeye bir dijital imza iliştirebilirsiniz.
EnglishAttach one image per email.

"attach" için eşanlamlılar (İngilizce):

attach