"at work" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"at work" Türkçe çeviri

TR
EN

at work {zarf}

volume_up
at work (ayrıca: here)
If you are using your computer at work, your network administrator might be blocking certain types of streams.
İşte bilgisayar kullanıyorsanız, ağ yöneticiniz bazı akış türlerini engelliyor olabilir.
When families gather, cameras work overtime—here's how to handle it.
Aileler bir araya geldiğinde fotoğraf makineleri fazla mesai yapmaya başlar; işte nasıl yapılacağı:

Türkçe' de "at work" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishSave your picture frequently to ensure that you don't accidentally lose your work.
Çalışmanızı yanlışlıkla kaybetmenizi önlemek için, resminizi sık sık kaydedin.
EnglishClose any desktop apps you have open—this will prompt you to save your work.
Açtığınız tüm masaüstü uygulamaları kapatın (Çalışmanızı kaydetmeniz istenebilir).
EnglishEven if you've saved a document once, you need to keep saving it as you work.
Belgeyi önceden kaydetmiş olsanız bile çalışırken kaydetmeye devam etmeniz gerekir.
EnglishDuring this portion of setup, your mouse will not work, so you must use the keyboard.
Kurulumun bu bölümünde fareniz çalışmaz, bu nedenle klavyeyi kullanmanız gerekir.
EnglishPrerelease software may not work the way a final version of the software will.
Ön sürüm yazılımı, yazılımın nihai sürümünün çalışacağı gibi çalışmayabilir.
EnglishWhy won't my hardware device work after installing a Windows Vista service pack?
Bir Windows Vista hizmet paketi yükledikten sonra donanım cihazlarım neden çalışmıyor?
EnglishNo, only gadgets that were designed for 64-bit versions of Windows will work.
Hayır, yalnızca Windows'un 64-bit sürümleri için tasarlanmış araçlar çalışır.
EnglishWorking at Jabra is about putting technology to work so that people can be free.
Jabra'da çalışmak, insanları özgür kılmak için teknolojiyi çalıştırmaktır.
EnglishWPA2 is more secure than WPA, but it will not work with some older network adapters.
WPA2, WPA'ya göre daha güvenlidir, ancak bazı eski ağ bağdaştırıcılarıyla çalışmaz.
EnglishThis is usually not the case if you are using a work laptop and a home computer.
İş dizüstü bilgisayarı ve ev bilgisayarı kullanıyorsanız, genellikle durum bu değildir.
EnglishDoing so converts the contact into a format that does not work with People Near Me.
Bunu yapmak kişiyi Yakınımdaki Kişiler'le çalışmayan bir biçime dönüştürür.
EnglishYou'll also need a receiver for the Media Center remote control to work properly.
Media Center uzaktan kumandasının düzgün çalışması için bir alıcıya ihtiyacınız vardır.
English(Snap might not work on some programs that have custom window behaviors.)
(Yaslama, özel pencere davranışlarına sahip bazı programlarda çalışmayabilir.)
EnglishYour router and the network adapter in your PC might not work together.
Yönlendiriciniz ve bilgisayarınızdaki ağ bağdaştırıcısı birlikte çalışmayabilir.
EnglishEnter the name of the work PC that you want to connect to, and then click Connect.
Bağlanmak istediğiniz iş bilgisayarının adını girin ve ardından Bağlan öğesini tıklatın.
EnglishEnter the name of the work PC that you want to connect to, then click Connect.
Bağlanmak istediğiniz iş bilgisayarının adını girin ve ardından Bağlan öğesini tıklatın.
EnglishIf that doesn't work, try uninstalling the program while Windows is running in Safe mode.
Bu işe yaramazsa, programı, WindowsGüvenli modda çalışırken kaldırmayı deneyin.
EnglishWindows RT is only compatible with printers that are designed to work with Windows RT.
Windows RT, yalnızca Windows RT ile çalışmak için tasarlanmış yazıcılarla uyumludur.
EnglishCertain font types will work with your computer and printer and others won't.
Belirli yazı tipi türleri bilgisayarınızla ve yazıcınızla çalışırken diğerleri çalışmaz.
EnglishSome of these button commands may not work in the program that you are using.
Bu düğme komutlarından bazıları, kullandığınız programla çalışmayabilir.

Türkçe de "at work" için benzer çeviriler

work isim
at one time zarf
at one time
at all zarf
at any rate zarf
at home zarf
Turkish
at once zarf
Turkish
at the beginning zarf
at the moment zarf
Turkish
field work isim
to go to work fiil
at a time zarf
Turkish
at that place zarf
Turkish
at bat isim
Good work
area work
at Category Number isim