"At the top" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"At the top" Türkçe çeviri

TR
EN

At the top

volume_up
At the top
Select the Windows Media Center window always on top check box.
Windows Media Center penceresi her zaman üstte onay kutusunu seçin.
The settings range from most restrictive at the top to most permissive at the bottom:
Bu ayarlar, en üstte en sıkı ayarlardan en altta en hoşgörülü olanlara kadar değişir:
By default, Task Manager is set to always display on top.
Varsayılan olarak, Görev Yöneticisi her zaman en üstte görünecek şekilde ayarlanmıştır.

Türkçe' de "At the top" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishA channel-changing error on a set-top box could occur for the following reasons:
Alıcıdaki kanal değiştirme hatası aşağıdaki nedenlerle ortaya çıkabilir:
EnglishThe settings range from most restrictive at the top to most permissive at the bottom:
Bu ayarlar, en üstte en sıkı ayarlardan en altta en hoşgörülü olanlara kadar değişir:
EnglishIf your printer isn’t in this list, click Add a device at the top of the device list.
Yazıcınız bu listede yoksa, aygıt listesinin tepesindeki Aygıt ekle öğesini tıklatın.
EnglishThese problems are more common if your TV signal comes through a set-top box.
TV sinyaliniz bir alıcı üzerinden geliyorsa bu sorunlarla daha sık karşılaşabilirsiniz.
EnglishIf you’re using a mouse, click the top of the app and drag it to the bottom of the screen.
Fare kullanıyorsanız, uygulamanın üstünü tıklatın ve ekranın altına sürükleyin.
EnglishAnalog TV tuner (the set-top box converts any digital signals to analog)
Analog TV tarayıcısı (alıcı herhangi bir dijital sinyali analoga dönüştürür)
EnglishThe IR (infrared) control cable on your set-top box is positioned incorrectly.
Alıcınızdaki IR (kızılötesi) denetim kablosu hatalı yerleştirilmiştir.
EnglishProblems are more common if your TV signal comes through a set-top box.
TV sinyaliniz bir alıcı üzerinden geliyorsa sorunlarla daha sık karşılaşabilirsiniz.
EnglishSwipe down from the top edge of the screen, and then tap Your apps.
Ekranın üst kenarından aşağı çekin ve ardından Uygulamalarınız öğesine dokunun.
EnglishEnter both lines of characters, beginning with the top line, no spaces.
Karakterlerin her iki satırını da üst satırdan başlayarak ve boşluk bırakmadan girin.
EnglishHowever, some newer laptops have a built-in webcam on the top of the screen.
Ancak bazı yeni dizüstü bilgisayarlarda ekranın üst tarafında dahili web kamerası bulunur.
EnglishA channel changing error on a set-top box could be due to one of the following reasons:
Alıcıdaki kanal değiştirme hatası aşağıdaki nedenlerin birinden dolayı ortaya çıkabilir:
EnglishTo start with, you can use the Search box at the top of any folder.
İlk olarak, klasörlerin üst kısmında bulunan Arama kutusunu kullanabilirsiniz.
EnglishIf the touch keyboard is visible, the commands appear at the top of the keyboard.
Dokunmatik klavye görünürse, komutlar klavyenin üstünde görünür.
EnglishThe set-top box TV channel changing speed may have been configured incorrectly.
Alıcı TV kanalı değiştirme hızı hatalı yapılandırılmış olabilir.
EnglishYou can keep gadgets on top of your open windows so they're always visible.
Her zaman görünür olması için araçları açık pencerelerinizin en üstüne yerleştirebilirsiniz.
EnglishTap or click Move up until the language is at the top of the list.
Dil listenin en üstüne gelinceye kadar Yukarı taşı'ya dokunun veya tıklatın.
EnglishDrag the folder to the very left, right, or top edge of the screen, and then release it.
Klasörü ekranın en sol, en sağ veya en üst kısmına sürükleyip bırakın.
EnglishIf it is connected, it might be positioned incorrectly on the front of the set-top box.
Bağlı değilse, alıcı kutusunun önünde yanlış yerleştirilmiş olabilir.
EnglishSwipe down from the top (or right-click) to bring up the address bar in Internet Explorer.
Yukarıdan aşağıya çekerek (veya sağ tıklatarak) Internet Explorer adres çubuğunu getirin.

Türkçe de "At the top" için benzer çeviriler

the
Turkish
top isim
at the beginning zarf
at the moment zarf
Turkish