"at the same time" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"at the same time" Türkçe çeviri

EN

at the same time {zarf}

volume_up
at the same time (ayrıca: at one time, at a time)
Record two different TV shows that are on two different channels at the same time.
İki farklı kanaldaki iki farklı TV programını aynı anda kaydedebilirsiniz.
Record two different TV shows that are on two different channels at the same time.
Aynı anda farklı kanallarda yayınlanan iki farklı TV programını kaydetme.
The problem is compounded when there are multiple spyware programs running at the same time.
Aynı anda birden fazla casus yazılım programı çalıştığında sorun karmaşıklaşır.

Türkçe' de "at the same time" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishRecord two different TV shows that are on two different channels at the same time.
İki farklı kanaldaki iki farklı TV programını aynı anda kaydedebilirsiniz.
EnglishRecord two different TV shows that are on two different channels at the same time.
Aynı anda farklı kanallarda yayınlanan iki farklı TV programını kaydetme.
EnglishThe problem is compounded when there are multiple spyware programs running at the same time.
Aynı anda birden fazla casus yazılım programı çalıştığında sorun karmaşıklaşır.
EnglishThis is so you can see all of the previews for that app at the same time.
Böylece ilgili uygulamanın tüm önizlemelerini aynı anda görebilirsiniz.
EnglishFlip 3D lets you flip through all open windows at the same time.
3B Hızlı Uygulama Geçişi, aynı anda tüm açık pencerelere hızla geçebilmenizi sağlar.
EnglishA duplex sound card is a sound card capable of both playing and recording sounds at the same time.
Çift yönlü ses kartı, sesleri aynı anda hem çalıp hem kaydedebilen bir ses kartıdır.
EnglishYour computer only has one TV tuner, and you have scheduled more than one recording for the same time.
Bir TV tarayıcınız varsa; ancak aynı anda birden fazla kayıt zamanladıysanız.
EnglishToo many of these programs opening at the same time can slow down your computer.
Aynı anda çalışmaya başlayan bu tür programlardan çok fazla sayıda olduğunda bilgisayarınız yavaşlayabilir.
EnglishTo use a home network, connect both your old and your new computers to the network at the same time.
Ev ağını kullanmak için hem eski hem de yeni bilgisayarlarınızı aynı anda ağa bağlayın.
EnglishYes, but running more than one firewall program at the same time could cause conflicts.
Evet, ancak birden fazla güvenlik duvarı programının aynı anda çalıştırılması çakışmalara neden olabilir.
EnglishTest crossfading with songs that were ripped at the same time.
Çapraz geçiş özelliğini, birlikte kopyalanan şarkılarda deneyin.
EnglishTo add transitions to all the files in your project at the same time, tap or click Apply to all.
Projenizdeki tüm dosyalara aynı anda geçiş eklemek için Tümüne uygula öğesine dokunun veya tıklayın.
EnglishBoth can play at the same time in your published movie.
Her ikisi de, yayımlanan filminizde aynı anda yürütülebilir.
EnglishWatch a previously recorded show and record live shows on two different channels at the same time.
Önceden kaydedilmiş bir programı izleme ve aynı anda iki farklı kanalda yayınlanan canlı programları kaydetme.
EnglishHowever, running more than one firewall program on your computer at the same time could cause conflicts.
Ancak, bilgisayarınızda aynı anda birden fazla güvenlik duvarı çalıştırılması çakışmalara neden olabilir.
EnglishWatch a previously recorded show and record live shows on two different channels at the same time.
Aynı anda önceden kaydedilmiş bir programı izleyebilir ve iki farklı kanaldaki canlı programları kaydedebilirsiniz.
EnglishSwitches can send and receive information at the same time, so they can send information faster than hubs can.
Anahtar bilgileri aynı anda gönderebilir ve alabilir, böylece bilgileri hub'dan daha hızlı gönderebilir.
EnglishYou might have too many programs open at the same time.
EnglishIn some cases, that type of tuner hardware cannot receive FM radio at the same time as it receives a TV signal.
Bazı durumlarda, bu tür tarayıcı kartı donanımı, TV sinyalini alırken aynı zamanda FM radyo sinyalini alamayabilir.
EnglishTrying to run too many programs at the same time can cause display problems such as jittery or choppy video.
Aynı anda çok fazla sayıda program kullanmaya çalışıyorsanız, bu da görüntüde dalgalanmalara ve bozulmalar neden olabilir.

"at the same time" için eşanlamlılar (İngilizce):

at the same time