"At the left" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"At the left" Türkçe çeviri

TR
EN

At the left

volume_up
At the left
Solda bulunan bir sonraki menüyü açma veya bir alt menüyü kapatma
On the Select a power plan page, on the left, click Choose when to turn off the display.
Bir güç planı seçin sayfasında, solda bulunan Ekranın ne zaman kapatılacağını seçin'i tıklatın..
solda yinelenecek sütunlar

Türkçe' de "At the left" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIf no solutions are displayed, in the left pane, click Check for new solutions.
Sol bölmede bir çözüm görüntülenmezse, Yeni çözümler için denetle'yi tıklatın.
EnglishIf you move the slider all the way to the left, the cursor will stop blinking.
Kaydırıcıyı sonuna kadar sola doğru kaydırırsanız imleç yanıp sönmeyi durdurur.
EnglishIn the upper-left corner, open the File menu, click Options, and then click Mail.
Sol üst köşede, Dosya menüsünü açıp Seçenekler'i ve ardından Mail'i tıklatın.
EnglishIn the left pane of Microsoft Management Console, click Local Users and Groups.
Microsoft Yönetim Konsolu'nun sol bölmesinde Yerel Kullanıcılar ve Gruplar'ı tıklatın.
EnglishTo check for new solutions, in the left pane, click Check for new solutions.
Yeni çözümleri denetlemek için, sol bölmede, Yeni çözümler için denetle'yi tıklatın.
EnglishThe existing tracks in the Player Library appear on the left side of the wizard.
Player Kitaplığı'ndaki mevcut parçalar sihirbazın sol tarafında görünür.
EnglishIn the View Downloads dialog box, click Options in the lower left hand corner.
İndirmeleri Görüntüle iletişim kutusunda sol alt köşedeki Seçenekler öğesini tıklatın.
EnglishIn the left pane, click Change settings, and then choose the settings that you prefer.
Sol bölmede, Ayarları değiştir'i tıklatın ve tercih ettiğiniz ayarları seçin.
EnglishIn the left pane, click Create a system repair disc, and then follow the steps.
Sol bölmede Sistem onarım diski oluştur'u tıklatın ve adımları izleyin.
EnglishIn the left pane, under Storage, click Disk Management, and then look for the new drive.
Sol bölmede, Depolama altından, Disk Yönetimi'ni tıklatın ve yeni sürücüyü arayın.
EnglishYou can use the navigation pane (the left pane) to find files and folders.
Gezinti bölmesini (sol bölme) dosyaları ve klasörleri bulmak için kullanabilirsiniz.
EnglishNotice that the icon on your desktop has an arrow in the lower-left corner.
Masaüstünüzdeki simgenin sol alt köşesinde bir ok bulunduğuna dikkat edin.
EnglishIn Power Options, some of the links in the left pane open System Settings.
Güç Seçenekleri'nde sol bölmedeki bazı bağlantılar Sistem Ayarları'nı açar.
EnglishIn the left pane, click Change desktop icons, and then do one of the following:
Sol bölmede Masaüstü simgelerini değiştir'i tıklatıp, ardından aşağıdakilerden birin yapın:
EnglishIn the left pane, under Network Tasks, click View workgroup computers.
Sol bölmede, Ağ Görevleri altında Çalışma grubu bilgisayarlarını göster'i tıklatın.
EnglishIn the left pane, click Create a password reset disk, and then follow the instructions.
Sol bölmede Parola sıfırlama diski oluştur'u tıklatın, ardından yönergeleri uygulayın.
EnglishFor most kinds of discs, you're limited only by the amount of space left on the disc.
Birçok disk türünde, yalnızca diskteki alan miktarı ile sınırlısınızdır.
EnglishShortcut icons have an arrow in the lower-left corner, as in this example:
Kısayol simgelerinin sol alt köşesinde bir ok simgesi bulunur (bu örnekte olduğu gibi):
EnglishIn the left pane, click Applications and Services Logs to view error events.
Sol bölmede, hata olaylarını görüntülemek üzere Uygulama ve Hizmet Günlükleri'ni tıklatın.
EnglishTo open a program shown in the left pane of the Start menu, click it.
Başlat menüsünün sol bölmesinde gösterilen bir programı açmak için, tıklatın.

Türkçe de "At the left" için benzer çeviriler

the
Turkish
left isim
Turkish
left sıfat
Turkish
at the beginning zarf
at the moment zarf
Turkish
to the left zarf
Turkish