"at the least" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"at the least" Türkçe çeviri

TR
EN

at the least {zarf}

volume_up
at the least
Hubs are the least complex and the least expensive of these devices.
Hub, bu aygıtlar arasında en az karmaşık ve en az pahalı olanıdır.
Windows requires at least one administrator account on a computer.
Windows bilgisayarda en az bir yönetici hesabı olmasını gerektirir.
It will be active only if there is at least one audio device installed.
Yalnızca en az bir ses aygıtı yüklüyse etkin olur.

Türkçe' de "at the least" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishMake sure the computer that you want to connect to has at least one shared folder.
Bağlanmak istediğiniz bilgisayarda en az bir paylaşılan klasör olduğundan emin olun.
EnglishIf you've already marked at least one device as trusted, the steps are a little different:
En az bir cihazı güvenilir olarak işaretlediyseniz adımlar biraz farklıdır.
EnglishMost desktop computers have room for at least two internal hard disks.
Masaüstü bilgisayarların çoğunda en az iki dahili disk için yer bulunur.
EnglishYour screen resolution must be at least 1366 x 768 to snap apps.
Uygulamaları kullanmak için ekran çözünürlüğünüzün 1366 x 768 olması gerekir.
EnglishOf all the power-saving states in Windows, hibernation uses the least amount of power.
Windows'da bulunan tüm güç tasarrufu durumları arasında en az güç kullanan hazırda beklemedir.
EnglishTo snap apps, you need a screen resolution of at least 1366 x 768
Uygulamaları kullanmak için en az 1366 x 768 ekran çözünürlüğü gereklidir
EnglishWe recommend that you save your backup on an external hard drive that can hold at least 200 GB.
Yedeğinizi en az 200 GB alan bir dış sabit sürücüye kaydetmenizi öneririz.
EnglishA supported online ID linked to your Windows user account on at least two computers.
En az iki bilgisayarda Windows kullanıcı hesabınızla bağlantılı desteklenen bir çevrimiçi kimlik.
EnglishBe at least 1920 pixels wide by 1200 pixels tall, at 96 dots per inch (dpi).
En az 1920 piksel genişliğinde ve 1200 piksel yüksekliğinde, 96 nokta/inç'e (dpi) sahip olmalıdır.
EnglishRestart your PC at least once a week, especially if you use it a lot.
Bilgisayarınızı özellikle çok fazla kullanıyorsanız en az haftada bir kez yeniden başlatın.
EnglishThis option appears only if your monitor supports a resolution of at least 1200 x 900 pixels.
Bu seçenek yalnızca monitörünüz en az 1200 x 900 piksel çözünürlüğü destekliyorsa görünür.
EnglishThis option only appears if your monitor supports a resolution of at least 1200 x 900 pixels.
Bu seçenek yalnızca monitörünüz en az 1200 x 900 piksel çözünürlüğü destekliyorsa görünür.
EnglishA refresh rate of at least 75 hertz generally produces less flicker.
En az 75 hertzlik yenileme hızı genellikle daha az titreşim yaratır.
EnglishShowing off what a great time you’re having—isn’t that at least half the fun of a vacation?
Ne kadar harika vakit geçirdiğinizi herkesle paylaşmak tatil eğlencesinin yarısı değil midir?
EnglishHubs are the least complex and the least expensive of these devices.
Hub, bu aygıtlar arasında en az karmaşık ve en az pahalı olanıdır.
EnglishWindows requires at least one administrator account on a computer.
Windows bilgisayarda en az bir yönetici hesabı olmasını gerektirir.
EnglishYou must have at least one sensor installed before you can change user settings for sensors.
Algılayıcılar için kullanıcı ayarlarını değiştirmeden önce en az bir algılayıcı yüklemeniz gerekir.
EnglishIf you don't use automatic updating, you should check for updates at least once every week.
Otomatik güncelleştirme kullanmıyorsanız, güncelleştirmeleri en az haftada bir kez denetlemelisiniz.
EnglishYour webpage title and other trademarks and logos must appear at least as prominent as the Logo.
Web sayfanızın başlığı, diğer ticari markalar ve logolar da en az Logo kadar belirgin olmalıdır.
EnglishThis option appears only if your monitor supports a resolution of at least 1200 x 900 pixels.
Ancak monitörünüzün en az 1200 x 900 piksel çözünürlüğü desteklemesi durumunda bu seçenek görüntülenir.

"at the least" için eşanlamlılar (İngilizce):

at the least
English

Türkçe de "at the least" için benzer çeviriler

the
Turkish
at the beginning zarf
at the moment zarf
Turkish