"At the bottom" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"At the bottom" Türkçe çeviri

TR
EN

At the bottom

volume_up
At the bottom
The settings range from most restrictive at the top to most permissive at the bottom:
Bu ayarlar, en üstte en sıkı ayarlardan en altta en hoşgörülü olanlara kadar değişir:
The bottom two graphs display how much RAM, or physical memory, is being used in megabytes (MB) both at the current moment and for the past few minutes.
Altta bulunan iki grafik hem o anda, hem de son birkaç dakika içinde megabayt (MB) olarak ne kadar RAM veya fiziksel bellek kullanıldığını gösterir.
The bottom two graphs display how much RAM, or physical memory, is being used in megabytes (MB) both at the current moment and for the past few minutes.
En altta bulunan iki grafik hem o anda, hem de son birkaç dakika içinde megabayt (MB) olarak ne kadar RAM veya fiziksel bellek kullanıldığını gösterir.

Türkçe' de "At the bottom" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishClick Turn on Suggested Sites (it's at the bottom of the Favorites Center).
Önerilen Siteler'i aç öğesini tıklatın (Sık Kullanılanlar Merkezi'nin altındadır).
EnglishIn the status area at the bottom of the Player (near the playback controls)
Player'ın altındaki durum alanında (kayıttan yürütme denetimlerinin yanında)
EnglishThe settings range from most restrictive at the top to most permissive at the bottom:
Bu ayarlar, en üstte en sıkı ayarlardan en altta en hoşgörülü olanlara kadar değişir:
EnglishIf you’re using a mouse, click the top of the app and drag it to the bottom of the screen.
Fare kullanıyorsanız, uygulamanın üstünü tıklatın ve ekranın altına sürükleyin.
EnglishYou can also add captions using the Add Caption box at the bottom of the Info pane.
Bilgi bölmesinin altındaki Altyazı Ekle kutusunu kullanarak altyazı da ekleyebilirsiniz.
EnglishOn the bottom of the device, remove the battery cover and flip the switch to Bluetooth mode.
Aygıtın altındaki pil kapağını çıkarın ve anahtarı Bluetooth moduna değiştirin.
EnglishAt the bottom, tap or click Remove account or Remove all accounts.
En alttaki Hesabı kaldır veya Tüm hesapları kaldır öğesine dokunun veya tıklatın.
EnglishSnap the transceiver into the bottom of the mouse for ultimate portability.
Mükemmel taşınabilirlik özelliğinden faydalanmak için alıcı vericiyi farenin altına takın.
EnglishDraw cards from the bottom of each column and move them in the following ways:
Sütunların en altından kart çekin ve aşağıdaki şekillerde taşıyın:
EnglishTap or click Turn on Suggested Sites (it's at the bottom of the Favorites Center).
Önerilen Siteler'i aç öğesine dokunun veya tıklatın (Sık Kullanılanlar Merkezi'nin altındadır).
EnglishWhen your document is printing, this symbol will display here at the bottom of your screen.
Belgeniz yazdırılırken, bu simge burada, ekranınızın altında görüntülenmeye devam eder.
EnglishWith your finger, drag game pieces from the bottom of the screen to the pegs that are provided.
Parmağınızla parçaları ekranın alt tarafından, sağlanan çivilere sürükleyin.
EnglishSwipe an app from the list without lifting your finger, and then drag it to the bottom of the screen.
Uygulamayı parmağınızı kaldırmadan listeden çekip ekranın en altına sürükleyin.
EnglishFor more information, see the links at the bottom of this topic.
Daha fazla bilgi için, bu konunun alt kısmında bulunan bağlantılara bakın.
EnglishCheck the Details pane at the bottom of the window for the status.
Pencerenin alt kısmındaki Ayrıntılar bölmesine bakarak durumu öğrenin.
EnglishYou can access additional folders by clicking Folders at the bottom of the Navigation pane.
Başka klasörlere erişmek için Gezinti bölmesinin alt kısmındaki Klasörler'i tıklatabilirsiniz.
EnglishThe pairing code might be listed there or printed on the device itself (often on the bottom).
Eşleştirme kodu orada listelenmiş ya da aygıtın üzerine basılmış (genellikle altına) olabilir.
EnglishAt the bottom of the page, make sure Download over metered connections is set to Off.
Sayfanın altında, Tarifeli bağlantılar üzerinden indir seçeneğinin Kapalı'ya ayarlandığından emin olun.
EnglishClick the Slide Show button at the bottom of Photo Gallery to start the slide show.
Slayt gösterisini başlatmak için Fotoğraf Galerisi'nin alt kısmındaki Slayt Gösterisi düğmesini tıklatın.
EnglishSwipe an application from the list without lifting your finger, and then drag it to the bottom of the screen.
Uygulamayı parmağınızı kaldırmadan listeden çekip ekranın en altına sürükleyin.

Türkçe de "At the bottom" için benzer çeviriler

the
Turkish
bottom isim
bottom
bottom sıfat
Turkish
at the beginning zarf
at the moment zarf
Turkish