"at the beginning" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"at the beginning" Türkçe çeviri

EN

at the beginning {zarf}

volume_up
at the beginning

Türkçe' de "at the beginning" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishEnter both lines of characters, beginning with the top line, no spaces.
Karakterlerin her iki satırını da üst satırdan başlayarak ve boşluk bırakmadan girin.
EnglishAdd www. to the beginning and .com to the end of the text typed in the Address bar
Adres çubuğuna yazılan metnin başına "www." ve sonuna ".com" ekleme
EnglishFor example, the cursor moves from the middle of a bold word to the beginning of that word.
Örneğin, imleç kalın yazılmış sözcüğün ortasından, bu sözcüğün başına gider.
EnglishAdd www. to the beginning and .com to the end of text typed in the Address bar
Adres çubuğuna yazılan metnin başına "www." ve sonuna ".com" ekleme
EnglishMove the cursor to the beginning of any text that follows it that has different formatting.
İmleci, sonra gelen ve farklı biçime sahip metnin başlangıcına getirme.
English"…with presence and instant messaging, we were making decisions faster from the beginning."
"…iletişim durumu ve anlık iletilerle, en başından itibaren hızlı kararlar alabiliyoruz."
EnglishMove the cursor back to the beginning of any text that has the same formatting.
İmleci aynı biçime sahip herhangi bir metnin başına getirme.
EnglishOther CDs may include silence gaps at the beginning of some songs.
Diğer CD'lerde sessizlik boşlukları bazı şarkıların başına eklenebilir.
EnglishRight-click the document that you want to print again from the beginning, and then click Restart.
Başından yeniden yazdırmak istediğiniz belgeyi sağ tıklatın ve Yeniden Başlat'ı tıklatın.
EnglishBe sure to disable the antivirus program before beginning the installation again.
Yüklemeye yeniden başlamadan önce virüslere karşı koruma programını devre dışı bıraktığınızdan emin olun.
EnglishPress ENTER to move the cursor to the beginning of the next line.
İmleci bir sonraki satırın başına taşımak için Enter tuşuna basın.
EnglishMove the cursor backward to the beginning of any preceding text that has different formatting.
İmleci farklı biçime sahip bir önceki metnin başına geri getirme.
EnglishThis ensures that the preview will start at the beginning of your project.
Bu, önizlemenizin projenin başından başlamasını sağlar.
EnglishThe tape in the DV camera is rewound to the beginning, and the video is imported.
EnglishTry to solve the puzzle one piece at a time, starting from the beginning and working your way to the end.
Bulmacayı başlangıçtan başlayarak ve bitişe doğru ilerleyerek parça parça çözmeye çalışın.
EnglishIssues at the beginning of the list are impacting your PC more than issues listed further down.
Listenin başındaki sorunlar, listenin sonlarındaki sorunlara göre bilgisayarınızı daha fazla etkiler.
EnglishTo reduce the transition duration, drag the beginning of the transition towards the end of the timeline.
Geçiş süresini azaltmak için geçişin başlangıcını zaman çizelgesinin sonuna doğru sürükleyin.
EnglishThis will frame up the beginning and end of your video card.
Bu, video kartınızın başlangıcını ve sonunu belirleyecektir.
EnglishYou can trim the beginning and end of a video so your movie shows only the part of the video you want.
Filminizde yalnızca istediğiniz kısımların görünmesi için videonun başını veya sonunu kırpabilirsiniz.
EnglishTo increase the transition duration, drag the beginning of the transition towards the beginning of the timeline.
Geçiş süresini artırmak için geçişin başlangıcını zaman çizelgesinin başına doğru sürükleyin.

Türkçe de "at the beginning" için benzer çeviriler

beginning isim
the
Turkish
at the moment zarf
Turkish
ab initio from the beginning