"At startup" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"At startup" Türkçe çeviri

EN

At startup

volume_up

Türkçe' de "At startup" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishClick the Advanced tab, and then, under Startup and Recovery, click Settings.
Gelişmiş sekmesini tıklatın, Başlangıç ve Kurtarma altından Ayarlar'ı tıklatın.
EnglishIf you don't even see the startup screen, you likely have a hardware problem.
Başlangıç ekranını hiç görmüyorsanız olasılıkla bir donanım sorununuz vardır.
EnglishStartup Repair is one of the recovery tools in the System Recovery Options menu.
Başlangıç Onarma Sistem Kurtarma Seçenekleri menüsündeki kurtarma araçlarından biridir.
EnglishYou need to shut down and then start your PC again for fast start-up to take effect.
Hızlı başlatmanın gerçekleşmesi için bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatmanız gerekir.
EnglishOn the startup menu, choose "BIOS setup," or "BIOS settings," or something similar.
Başlangıç menüsünde, "BIOS kurulumu", "BIOS ayarları" veya benzer bir seçeneği belirleyin.
EnglishOn the startup menu, select "BIOS setup," or "BIOS settings," or something similar.
Başlangıç menüsünde, "BIOS ayarını," "BIOS ayarlarını" veya benzer bir seçeneği belirleyin.
EnglishOn the General tab, next to Startup type, make sure that Automatic is selected.
Genel sekmesinde, Başlangıç türü'nün yanındaki Otomatik öğesinin seçili olduğundan emin olun.
EnglishSometimes Windows begins to load but then stops responding during the startup process.
Bazen Windows yüklenmeye başlar ancak başlangıç işlemi sırasında yanıt vermeyi durdurur.
EnglishCheck to make sure that the "Startup Type" is set to "Automatic".
"Başlangıç Türü" seçeneğinin "Otomatik" olarak ayarlanmış olduğunu doğrulayın.
EnglishHere are answers to some common questions about Startup Repair.
Burada, Başlangıç Onarımı ile ilgili sık karşılaşılan soruların yanıtları bulunur.
EnglishIf you see the Windows logo, you need to troubleshoot startup problems.
Windows logosunu görüyorsanız başlatma sorunlarını gidermeniz gerekir.
EnglishPerforming a repair installation of Windows XP can fix many serious startup problems.
Windows XP'nin onarım yüklemesini gerçekleştirmek birçok ciddi başlatma sorununu düzeltebilir.
EnglishDecide for yourself if you want a program to run at startup.
Bir programı başlangıçta çalıştırmak isteyip istemediğinize kendiniz karar verin.
EnglishIn the Startup type list, select Automatic, and then click Apply.
Başlangıç türü listesinde Otomatik'i seçin ve ardından Uygula'yı tıklatın.
EnglishStartup Repair can only fix certain problems, such as missing or damaged system files.
Başlangıç Onarma yalnızca eksik ya da hasarlı sistem dosyaları gibi bazı sorunları düzeltebilir.
EnglishEach computer has its own startup (or boot) options and access to the BIOS setup.
Her bilgisayarın kendine ait başlangıç (veya önyükleme) seçenekleri ve BIOS ayarlarına erişimi vardır.
EnglishHere are answers to some common questions about Startup Repair.
Burada, Başlangıç Onarma ile ilgili sık karşılaşılan soruların yanıtları bulunmaktadır.
EnglishThe programs set to run at startup are indicated with a check mark.
Başlatma sırasında çalıştırılmak üzere ayarlanmış olan programlar onay işaretiyle gösterilir.
EnglishIn the Startup type list, select Automatic, and then click Apply.
Masaüstü Deneyimi onay kutusunu seçin ve ardından İleri'yi tıklatın.
EnglishSelect your DVD drive or USB flash drive as the first startup device.
İlk başlangıç aygıtı olarak DVD veya USB flash sürücünüzü seçin.

Türkçe de "At startup" için benzer çeviriler

at one time zarf
at one time
at all zarf
at any rate zarf
at home zarf
Turkish
at home edat
Turkish
at once zarf
Turkish
at the beginning zarf
at the moment zarf
Turkish
at work zarf
Turkish
at a time zarf
Turkish
at that place zarf
Turkish
at bat isim
at Category Number isim
at Value
at logon
common startup isim
download at startup