"At Risk" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"At Risk" Türkçe çeviri

EN

At Risk

volume_up
If you select this option, your computer's privacy might be at risk.
Bu seçeneği işaretlerseniz, bilgisayarınızın gizliliği tehlikede olabilir.

Türkçe' de "At Risk" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishTurning this off may leave your computer at risk from viruses and isn't recommended.
Bunu kapatmanız bilgisayarınızı virüslere karşı risk altında bırakabilir ve önerilmemektedir.
EnglishTo avoid that risk, change the default user name and password for your router.
Bu riski engellemek için yönlendiricinizin varsayılan kullanıcı adını ve parolasını değiştirin.
EnglishIf you select this option, your computer's privacy might be at risk.
Bu seçeneği işaretlerseniz, bilgisayarınızın gizliliği tehlikede olabilir.
EnglishDisabling antivirus or antispyware software might increase your security risk.
Virüsten koruma veya casus yazılım önleme yazılımını devre dışı bırakmak güvenlik riskini arttırabilir.
EnglishIt can help provide better security by helping to reduce the risk of denial-of-service attacks.
Hizmet reddi saldırıları riskini azaltarak, daha yüksek güvenlik sağlanmasına yardımcı olur.
EnglishThis is a small security risk if you already have a malicious program running on your computer.
Bilgisayarınızda çalışan kötü amaçlı bir yazılım zaten varsa, bu küçük bir güvenlik riskidir.
EnglishIt can help provide better security by reducing the risk of denial-of-service attacks.
Bu da, hizmet reddi saldırıları tehlikesini azaltarak daha iyi bir güvenlik sağlamaya yardımcı olabilir.
EnglishYou also run the risk of spreading viruses to other computers.
Ayrıca, virüsleri diğer bilgisayarlara yayma riskini de taşırsınız.
EnglishTo avoid that risk, change the default administrator user name and password for your router.
Bu riski engellemek için yönlendiricinizin varsayılan yönetici kullanıcı adını ve parolasını değiştirin.
EnglishYour security setting level puts your computer at risk.
Güvenlik ayarı düzeyiniz bilgisayarınızı tehlikeye atıyor.
EnglishOnly change advanced ActiveX settings if you're sure about increasing the level of risk to your PC.
Bilgisayarınızdaki risk düzeyini artıracağınızdan emin değilseniz gelişmiş ActiveX ayarlarını değiştirmeyin.
EnglishRed indicates that your PC's status is "at risk."
Kırmızı, bilgisayarınızın "risk altında" olduğunu gösterir.
EnglishYou also run the risk of making your computer more vulnerable to unauthorized access by other people on the network.
Ayrıca, ağdaki diğer kişilerin yetkisiz erişimine açarak bilgisayarınıza saldırı yolunu açarsınız.
EnglishTurning this off may leave your computer at risk from viruses and isn't recommended.
Bunu kapatmanız bilgisayarınızı virüslere karşı risk altında bırakabilir ve önerilmemektedir.
EnglishA lot of bad “ergonomic” products have been built because they focus only on reducing injury risk.
Bir sürü kötü “ergonomi” ürünü üretilmiştir çünkü bunlar yalnızca sağlık sorunu riskinin azaltılmasına odaklanmaktadır.
EnglishOutdated certificates can be a security risk.
Eski sertifikalar güvenlik açısından risk oluşturabilir.
EnglishYour computer might be at risk or you might experience unnecessary problems with Windows or your programs.
Bilgisayarınız risk altında kalabilir veya Windows ya da programlarınızda gereksiz sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
EnglishThat information allows us to highlight risk factors and come up with designs to improve the situation.
Elde edilen bilgiler, risk faktörlerini tespit etmemize ve durumu iyileştirmek için tasarımlar oluşturmamıza olanak tanıdı.
EnglishThat information allowed us to highlight risk factors and come up with designs to improve the situation.
Elde edilen bilgiler, risk faktörlerini tespit etmemize ve durumu iyileştirmek için tasarımlar oluşturmamıza olanak tanıdı.
EnglishThere's always some risk when you run a program you’ve received, but here are some precautions you can take:
Edindiğiniz herhangi bir programı çalıştırmanın her zaman bazı riskleri vardır, ancak aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:

Türkçe de "At Risk" için benzer çeviriler

risk isim
Turkish
at one time zarf
at one time
active risk isim
Turkish
acceptable level of risk
at all zarf
at any rate zarf
at home zarf
Turkish
at once zarf
Turkish
at the beginning zarf
at the moment zarf
Turkish
at work zarf
Turkish
credit risk isim
market risk isim
at a time zarf
Turkish
at that place zarf
Turkish
liquidity risk isim
financial risk isim
currency risk