"at present" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"at present" Türkçe çeviri

TR
EN

at present {zarf}

volume_up
at present (ayrıca: now, presently)

Türkçe' de "at present" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIf no firewall protection is present, you'll be given the option to turn on Windows Firewall.
Güvenlik duvarı koruması yoksa, Windows Güvenlik Duvarı'nı açma seçeneği sunulur.
English1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
EnglishWatch, record, control TV (with tuner present in the computer)
TV izleme, kaydetme ve denetleme (bilgisayarda TV tarayıcısı kartı ile birlikte)
EnglishAlso make sure that the wireless switch, if present, is turned on.
Ayrıca varsa kablosuz düğmesinin de açık olduğundan emin olun.
Englishactuarial present values of promised retirement benefits
taahhüt edilen emeklilik gelirlerinin aktuaryal bugünkü değeri
Englishactuarial present values of promised retirement benefits
taahhüt edilen emeklilik gelirlerinin aktuaryal bugünkü değeri
Englishpresent value of a defined benefit obligation
tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri
Englishpresent value of a defined benefit obligation
tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri
EnglishYou do not need to be present during this time.
EnglishTo find this information, follow these steps while your mobile broadband device is present or plugged into your PC:
Bu bilgiyi bulmak için mobil geniş bant cihazınız varken veya bilgisayarınıza takılıyken, aşağıdaki adımları uygulayın:
EnglishHow long do you want to present?
EnglishHow long do you want to present?
EnglishUnsigned drivers are present.
EnglishIf you see an error message that indicates that a keyboard is not present or a key is stuck, turn off your computer and reconnect your keyboard.
Klavye olmadığını veya bir tuşun takıldığını belirten bir hata iletisi görüyorsanız bilgisayarınızı kapatın ve klavyenizi çıkarıp yeniden takın.

"at present" için eşanlamlılar (İngilizce):

at present
English

Türkçe de "at present" için benzer çeviriler

present isim
present sıfat
Turkish
at one time zarf
at one time
at all zarf
at any rate zarf
at home zarf
Turkish
at once zarf
Turkish
at the beginning zarf
at the moment zarf
Turkish
at work zarf
Turkish
to present fiil
Turkish
at a time zarf
Turkish
at that place zarf
Turkish
to give a present fiil
at bat isim
at Category Number isim
at Value