"at once" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"at once" Türkçe çeviri

TR
EN

at once {zarf}

volume_up
at once (ayrıca: forthwith, presently, pronto)

Türkçe' de "at once" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishOnce the disk starts running out of room, Windows deletes older system images.
Disk alanı azalmaya başladıktan sonra Windows eski sistem yansımalarını siler.
EnglishOnce locked, your computer cannot be used until you unlock it with your password.
Bilgisayarınız kilitlendiğinde, şifrenizle kilidi açana kadar kullanılamaz.
EnglishEven if you've saved a document once, you need to keep saving it as you work.
Belgeyi önceden kaydetmiş olsanız bile çalışırken kaydetmeye devam etmeniz gerekir.
EnglishOnce you've located an app that you want to uninstall, go to the next step.
Kaldırmak istediğiniz bir uygulamayı belirledikten sonra, sıradaki adıma geçin.
EnglishOnce you subscribe to the Web Slice, it will be added to your Favorites bar.
Web Slice, bir kez abone olduktan sonra Sık Kullanılanlar çubuğunuza eklenir.
EnglishEnable you to drag files to the disc and then burn all the files to disc at once.
Dosyaları diske sürüklemenize ve tüm dosyaları bir defada diske yazmanıza olanak tanır.
EnglishOnce you do so, you can download music and video files from the online stores.
Bunu yaptıktan sonra çevrimiçi mağazalardan müzik ve video dosyaları yükleyebilirsiniz.
EnglishThe Player will return to full mode if you click once in the full-screen visualization.
Tam ekran modunda görsel öğeyi bir defa tıklatırsanız, Player tam moda geri döner.
EnglishOnce validation is complete, you'll see a webpage explaining the results.
Doğrulama tamamlandıktan sonra, sonuçların açıklandığı bir web sayfası görürsünüz.
EnglishOnce you're logged on, the Start menu displays your account name and picture.
Oturum açtıktan sonra, Başlat menüsü hesap adınızı ve resmini görüntüler.
EnglishNote that you can't remove copy protection from a file once it has been applied.
Bir dosyaya kopyalamaya karşı koruma uygulandıktan sonra bunun kaldırılamadığını unutmayın.
EnglishOnce you have installed it, the software updates automatically once a day.
Yazılım, yüklendikten sonra günde bir kez otomatik olarak güncelleştirilir.
EnglishOnce you save the playlist, it's added to the Playlists category in the library.
Çalma listesini kaydettiğinizde, bu liste kitaplıktaki Çalma listeleri kategorisine eklenir.
EnglishOnce the device is configured, you can add additional devices to the network wirelessly.
Aygıt yapılandırıldıktan sonra ağa kablosuz olarak başka aygıtları ekleyebilirsiniz.
EnglishYou can burn files to a DVD+RW more than once (each time is referred to as a session).
Bir DVD+RW'a bir defadan fazla dosya yazabilirsiniz (her defasına oturum adı verilir).
EnglishOnce you have an ISP and a modem, you're ready to connect to the Internet.
Bir ISS ve modem sahibi olduğunuzda, Internet'e bağlanmaya hazırsınızdır.
EnglishOnce you have all of the equipment, you need to set up your modem and Internet connection.
Tüm donanımı tamamladıktan sonra, modemi ve Internet bağlantısını kurmanız gerekir.
EnglishOnce you have scanned a document, you can send it in email or fax it to others.
Bir belgeyi taradıktan sonra e-postayla gönderebilir veya başka kişilere fakslayabilirsiniz.
EnglishFor data DVDs: Choose DVD-R or DVD+R if you're adding files to the disc only once.
Veri DVD'leri için: Dosyaları diske bir kez ekleyecekseniz DVD-R veya DVD+R biçimini seçin.
EnglishOnce photos are in your Pictures library, you can crop and rotate them.
Fotoğraflar Resimler kitaplığına alındıktan sonra, kesip döndürebilirsiniz.

"at once" için eşanlamlılar (İngilizce):

at once

Türkçe de "at once" için benzer çeviriler

once zarf
Turkish
All at once
at one time zarf
at one time
at all zarf
at any rate zarf
at home zarf
Turkish
at home edat
Turkish
at the beginning zarf
at the moment zarf
Turkish
at work zarf
Turkish
for once zarf
Turkish
at a time zarf
Turkish
at that place zarf
Turkish
at bat isim
at Category Number isim
at Value