"at most" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"at most" Türkçe çeviri

EN

at most

volume_up
at most (ayrıca: Allow)
The most common way to install a printer is to connect it directly to your computer.
Yazıcı yüklemenin en çok kullanılan yolu yazıcıyı doğrudan bilgisayarınıza bağlamaktır.
Windows Solitaire is one of the most popular computer games in the world.
Windows Solitaire dünyada en çok oynanan bilgisayar oyunlarından biridir.
In the list of issues, select the issue that is most relevant to the problem you've encountered.
Sorunlar listesinde, karşılaştığınız sorunla en çok ilişkili olan sorunu seçin.
Administrator accounts provide the most control over a PC.
Yönetici hesapları bilgisayar üzerinde en fazla denetimi sağlar.
To determine which program is using the most memory, follow these steps:
En fazla belleği hangi programın kullandığını anlamak için aşağıdaki adımları uygulayın:
To hide information about websites you spend the most time using, click Hide sites.
En fazla ziyaret ettiğiniz web siteleriyle ilgili bilgileri gizlemek için Siteleri gizle'yi tıklatın.

Türkçe' de "at most" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishMost new desktop computers come with a built-in sound card that you can replace.
Yeni masaüstü bilgisayarların çoğu değiştirebileceğiniz dahili ses kartı ile gelir.
EnglishThese are some of the most common types of certificates and what they are used for:
Aşağıda, en genel sertifika türleri ile kullanıldıkları yerler açıklanmaktadır:
EnglishI would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
EnglishMost of the settings that you'll want to change can be found in PC settings.
Değiştirmek isteyeceğiniz ayarların birçoğu Bilgisayar ayarlarında bulunabilir.
EnglishYou can install most hardware or portable devices by plugging them into your computer.
Çoğu donanımı veya taşınabilir aygıtı bilgisayarınıza takarak yükleyebilirsiniz.
EnglishThe most common causes for update issues are problems with Internet connectivity.
Güncelleştirme sorunlarının en yaygın nedenleri Internet bağlantısındaki sorunlardır.
EnglishMost programs allow you to undo (reverse) actions you take or mistakes you make.
Çoğu program yaptığınız eylemleri veya hataları geri almanıza izin verir.
EnglishWith this option, you can delete all but the most recent restore point on the drive.
Bu seçenekle sürücüde en yeniler hariç tüm geri yükleme noktalarını silebilirsiniz.
EnglishThe quick scan will look for viruses in all the places they are most likely to hide.
Hızlı tarama, virüsleri saklanma ihtimallerinin yüksek olduğu her yerde arar.
EnglishChoose the language that you want to see most often in Windows and in the apps you use.
Windows'da ve kullandığınız uygulamalarda en sık görmek istediğiniz dili seçme.
EnglishWindows will automatically play most CD or DVD discs when you put one in the drive.
Windows, sürücüye yerleştirildiğinde çoğu CD veya DVD diskini otomatik olarak oynatır.
EnglishMost worms begin as e‑mail attachments that infect a computer when they're opened.
Solucanların çoğu açıldıklarında bilgisayarı etkileyen e‑posta ekleri olarak başlarlar.
EnglishThe Details pane shows the most common properties associated with the selected file.
Ayrıntılar bölmesi, seçilen dosyayla ilgili en yaygın kullanılan özelikleri gösterir.
EnglishHowever, data DVDs are typically not compatible with most home DVD players.
Ancak, veri DVD'leri tipik olarak çoğu ev DVD yürütücüsüyle uyumlu değildir.
EnglishMost worms begin as e‑mail attachments that infect a computer when they're opened.
Solucanların çoğu açıldıklarında bilgisayarı etkileyen e-posta ekleri olarak başlarlar.
EnglishThe most common types of network technology are wireless, Ethernet and Powerline.
En genel ağ teknolojisi türleri kablosuz, Ethernet ve Powerline ağıdır.
EnglishThe settings range from most restrictive at the top to most permissive at the bottom:
Bu ayarlar, en üstte en sıkı ayarlardan en altta en hoşgörülü olanlara kadar değişir:
EnglishHowever, data DVDs are typically not compatible with most home DVD players.
Ancak veri DVD'leri genellikle evlerdeki DVD oynatıcılarla uyumlu değildir.
EnglishThis is not a problem if you just want to keep the most recent version of a file.
Dosyanın yalnızca en son sürümünü tutmak isterseniz, bu sorun değildir.
EnglishWindows Vista language packs provide a translated version of most of the user interface.
Windows Vista dil paketleri çoğu kullanıcı arabiriminin çevrilmiş sürümünü sağlar.

"at most" için eşanlamlılar (İngilizce):

at most

Türkçe de "at most" için benzer çeviriler

at one time zarf
at one time
at the most zarf
Turkish
at all zarf
at any rate zarf
at home zarf
Turkish
at home edat
Turkish
at once zarf
Turkish
at the beginning zarf
at the moment zarf
Turkish
at work zarf
Turkish
at a time zarf
Turkish
at that place zarf
Turkish
the most sıfat
Turkish
at bat isim
at Category Number isim
at Value
at logon