"at logon" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"at logon" Türkçe çeviri

EN

at logon

volume_up

Türkçe' de "at logon" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishClick to select the WinLogon key, and then, in the right pane, click Shell.
WinLogon anahtarını tıklatarak seçin ve ardından sağ bölmede Kabuk seçeneğini tıklatın.
EnglishAfter installation is complete, log on to your computer at the Windows logon prompt.
Yükleme tamamlandıktan sonra, Windows oturum açma isteminde bilgisayarınızda oturum açın.
EnglishTurn off local echo or sets authentication for the logon or password prompt.
Oturum açma veya parola istemi için yerel yankıyı veya kimlik doğrulaması belirlemeyi kapatın.
EnglishIf Fast User Switching is turned on, select the On resume, display logon screen check box.
Hızlı Kullanıcı Değiştirme açıksa Devam edildiğinde oturum açma ekranını göster onay kutusunu seçin.
EnglishTo connect every time you log on to your computer, select the Reconnect at logon check box.
Bilgisayarınızda her oturum açışınızda bağlanmak için Oturum açıldığında yeniden bağlan onay kutusunu seçin.
EnglishYou can log on by clicking your name on the logon screen.
Oturum açma ekranında adınızı tıklatarak oturum açabilirsiniz.
EnglishIf your computer is on a domain, a network administrator can reset your domain logon password.
Bilgisayarınız bir etki alanı içindeyse, bir ağ yöneticisi etki alanı oturum açma parolanızı sıfırlayabilir.
EnglishIn Log-on method, choose one of the following:
Oturum açma yöntemi menüsünde aşağıdakilerden birini seçin:
EnglishImproved logon experience when using a corporate computer, such as a laptop, outside of the corporate network.
Dizüstü bilgisayarlar gibi kurumsal bilgisayarları kurumsal ağ dışında kullanırken gelişmiş oturum açma deneyimi.
EnglishWhile you are using NTLM authentication, if you're connecting from a remote computer, you will not be prompted to type a logon name and password.
NTML kimlik doğrulamasını kullanırken, uzak bilgisayardan bağlanıyorsanız oturum açma adı ve parola yazmanız istenmez.
Englishchange logon password
Englishchange logon password

Türkçe de "at logon" için benzer çeviriler

at one time zarf
at one time
auto logon
to logon fiil
at all zarf
at any rate zarf
at home zarf
Turkish
at home edat
Turkish
at once zarf
Turkish
at the beginning zarf
at the moment zarf
Turkish
at work zarf
Turkish
at a time zarf
Turkish
at that place zarf
Turkish
at bat isim
at Category Number isim
at Value